Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Діяльність ради. Документи

                З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
             Про статус депутатів місцевих рад 

...Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад 
Статус депутата  місцевої  ради визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та іншими
 законами України. 

Стаття 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу 
1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної,  обласної  ради (далі - депутат місцевої ради) 
є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи  їх  громад,  який  відповідно  
до  Конституції  України ( 254к/96-ВР ) і закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування  на  строк,  встановлений  Конституцією  України 
( 254к/96-ВР ).{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008, 
N 595-VIII ( 595-19 ) від 14.07.2015 } 

2. Депутат  місцевої  ради  як  представник  інтересів територіальної  громади, виборців  свого  виборчого  
 округу зобов'язаний  виражати  і  захищати  інтереси  відповідної територіальної громади та її частини - 
виборців свого виборчого округу, виконувати їх дорученняв межах своїх повноважень, наданих законом,  
брати  активну  участь  у  здійсненні  місцевого самоврядування. 

Стаття 3. Депутат місцевої ради - повноважний і рівноправний член відповідної ради 

1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом відповідної  ради  -  представницького  органу 
 місцевого самоврядування. 

2. Депутат місцевої ради  відповідно  до  цього  Закону наділяється всією повнотою прав, необхідних для 
забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.