Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Звіт головного лікаря КЗ «Оржицький ЦПМСД» про виконання умов контракту в 2017 році

Переглядів: 1314

На виконання умов контракту з керівником установи, що знаходиться у спільній власності територіальних громад  району, укладеного   23 лютого 2016  року відповідно до рішення 6 сесії районної ради 7 скликання головним лікарем КЗ « Оржицький ЦПМСД» здійснювалося поточне керівництво закладу відповідно до статуту, нормативних документів, які регламентують роботу лікувально-профілактичного закладу.

До складу КЗ »Оржицький ЦПМСД» входять такі підрозділи: 10 амбулаторій і 18 ФАПів .

Підрозділи закладу обслуговують 23996 жителів району, з них сільського населення   -  19158,  дітей 0-18 років    -3761, з них дітей до 1 року життя – 189, працездатних осіб-12858, жінок фертильного віку 4404.

Штатна чисельність працівників КЗ «Оржицький ЦПМСД» становить 143 посади, зайнято 116,25 посад, з них :

лікарів по штату – 22,75, зайнято- 16,5 ;

середнього медичного персоналу  по штату – 73, зайнято- 63;

молодшого медичного персоналу по штату – 16,75, зайнято – 16,25;

адмінперсоналу по штату – 7,0 , зайнято- 5,0;

інших працівників по штату -23,5, зайнято-15,5.

Серйозною проблемою є недостатня кількість медичних кадрів на селі. У 5 амбулаторіях зовсім відсутні сімейні лікарі ( Денисівській, Воронинцівській, Вишневій, Лукімській, Чутівській ), недоукомплектована сімейними лікарями Оржицька АЗПСМ, у Сазонівському ФАПі відсутні медпрацівники .  

Матеріально-технічне оснащення:

- стан будівель  : задовільний ( 10 ФАПів і 8 амбулаторій знаходяться у власних приміщеннях, а 8 ФАПів та 2 амбулаторії в орендованих ) ;

-  згідно табеля оснащення по центру  - 64,2 %, по амбулаторіях -66,2%, по ФАПах- 62 %;

-автомобілів, їх технічний стан – потрібно 11 автомобілів, наявно 8 автомобілів, з них 3 потребують заміни, у ІІ кварталі придбано за рахунок коштів Круподеренської сільської ради автомобіль для Круподеренської АЗПСМ, у ІІІ кварталі придбано новий  автомобіль  для Оржицької АЗПСМ, згідно Програми забезпечення санітарним транспортом закладів сімейної медицини ;

-недостатня кількість компютерної техніки (не всі робочі місця автоматизовані, які повинні бути оснащені згідно табеля оснащення ) .

Станом на 01.12.2017 року  прийнято 34153 пацієнти (кількість відвідувань на 1 жителя-1,4), з них 26612 сільських жителів, дітей прийнято - 9243,  по захворюванню прийнято дорослих –23884 (кількість відвідувань на 1 дорослого жителя-1,2), дітей – 4783 (кількість відвідувань на 1 дитячого жителя-1,3), зроблено відвідувань вдома – 4565,  з приводу захворювань до дітей  - 563 . В амбулаторіх ЗПСМ прийнято середніми медпрацівниками 17283 пацієнти, з них дітей 3043, вдома обслужено викликів 4430, до дітей - 811.  На ФАПах прийнято –34636  пацієнтів, з них  4591 дітей, вдома обслужено пацієнтів -19937, з них  дітей- 5456 .

За відповідний період  2016 року прийнято 39109 пацієнтів (кількість відвідувань на 1 жителя-1,6), з них 25360 сільських жителів, дітей прийнято - 11292,  по захворюванню прийнято дорослих – 21007 (кількість відвідувань на 1 дорослого жителя-1,0), дітей – 7587 (кількість відвідувань на 1 дитячого жителя-2,0), зроблено відвідувань вдома – 5668, з приводу захворювань до дітей  - 1064. На ФАПах прийнято – 29702 пацієнти, з них 4726 дітей, вдома обслужено пацієнтів -16837, з них 4734  дітей. В амбалаторіх ЗПСМ прийнято середніми медпрацівниками 13884 пацієнти, з них дітей 2738, вдома обслужено викликів 3544, до дітей -705.

Спостерігається зменшення кількості відвідувань у звязку з зменшенням кількості сімейних лікарів. Відмічається динаміка до збільшення питомої ваги відвідувань з профілактичною метою у  2017 році  йде  покращення профілактичної роботи лікарів загальної практики.      Закінчили  лікування  у сімейного лікаря – 84%.

У денних стаціонарах  станом  на 01.12.2017 року  проліковано 910 хворих, ними проведено 6846 ліжкоднів. У стаціонарах вдома проліковано 271 хворий, ними проведено 1840 днів .

У денних стаціонарах за  відповідний період 2016 року  проліковано 1104 хворих, ними проведено 8165 ліжкоднів. У стаціонарах вдома проліковано 367 хворих, ними проведено 2568 дні .

Характеризуючи роботу денного стаціонару відмічаємо, що має місце тенденція до стабілізації кількості пролікованих хворих, кількості проведених ліжкоднів та середньої тривалості випадку.

У підрозділах закладу  за звітний період станом на 01.12.2017 року проведено 3426  ЕКГ- досліджень, з них амбулаторно – 3259 і 167 – вдома. І з загальної кількості проведено 278 ЕКГ-досліджень дітям до 17 років, і 2378 особам старше 40 років.

За аналогічний період 2016 року проведено 4091 ЕКГ- досліджень, з них амбулаторно – 3925 і 166 – вдома. І з загальної кількості проведено 398 ЕКГ-досліджень дітям до 17 років, і 2615 особам старше 40 років.

У підрозділах КЗ »Оржицький ЦПМСД»  за звітний період станом на 01.12.2017 року проліковано фізіотерапевтичними методами -1808 хворих, із загальної кількості дітей – 522, проведено процедур – 20992 (середня кількість процеду на 1 хворого -11,6) .

За відповідний період 2016 року проліковано фізіотерапевтичними методами -1745 хворих, із загальної кількості дітей – 509, проведено процедур – 20404 (середня кількість процеду на 1 хворого -11,7) .

Завдяки придбанню у звітному році в кожний підрозділ закладу небулайзерів збільшилась кількість хворих, які отримали фізіотерапевтичне лікування, а загалом фізіотерапевтична апаратура потребує оновлення і доукомплектування підрозділів необхідною апаратурою.  

По закладу розроблена структура  КЗ « Оржицький ЦПМСД», схема  взаємодії з лікувальними установами, маршрут пацієнта, локальні протоколи.

У закладі приділяється увага охороні праці медичних працівників у підрозділах.  Робота  у закладі здійснюється згідно Закону України « Про охорону праці», Закону України « Про пожежну безпеку», Закону України « Про дорожній рух»,  та іншими нормативними документами. Згідно вищевказаних законів та правил  розроблені відповідні положення. Відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998р. №9 в закладі розроблені і затверджені наказом головного лікаря інструкції з охорони праці на кожну штатну посаду та на виконання відповідних робіт, які виконуються в Центрі. Перегляд інструкцій здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням. Є всі необхідні  накази з охорони праці: про призначення відповідальних за безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку, газове господарство, за проведення інструктажів з охорони праці і техніці безпеки, про проходження медоглядів, про організацію навчання та перевірку знань та інше.

Заклад в достатній кількості забезпечено вогнегасниками. Проводиться перевірка внутрішнього протипожежного водопроводу. Є плани євакуації з затвердженим порядком дій  персоналу на випадок пожежі.

У листопаді поточного року  придбано за рахунок місцевого бюджету 54 дози вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників закладу. Придбано засоби захисту проти грипу: маски ( 749 грн.), противірусні препарати (8452 грн.), рукавички ( 370 грн.)  та інш.

У КЗ «Оржицький ЦПМСД» проводяться  електронні закупівлі через «Prozzoro». Оголошено 159  закупівель, загальна кількість укладених договорів – 159, сума укладених договорів – 3534986 грн., загальна економія – 71210 грн.

Особливої  уваги потребує  забезпечення  сільських лікувально-профілактичних закладів транспортом, медичним обладнанням, медикаментами, паливно-мастильними матеріалами та іншим необхідним згідно стандартів . 

За звітний період  2017 року позабюджетних коштів залучено  941900 грн. ( що становить 39,2 грн. на 1 жителя) , бюджетних коштів використано  за цей період – 6206800 грн. ( що становить 258,6 грн. на 1 жителя)

За відповідний період  2016 року позабюджетних коштів залучено  37500 грн. ( що становить 1,5 грн. на 1 жителя), бюджетних коштів використано  за цей період –4184700 грн. ( що становить 172,2 грн. на 1 жителя).

Здобутки на звітний період : 

- активно ведеться робота  з надання медичної допомоги дітям, зокрема на першому році життя . Недопущено жодного випадку малюкової смертності  за звітний період  2017 р. ;

- за рахунок інвестиційних коштів проведений капітальний ремонт Куйбишанської АЗПСМ, Денисівської АЗПСМ, та Плехівського ФАПу;

- за рахунок коштів виділених сільською  громадою  проведені капітальний ремонт Чутівської АЗПСМ;

- за рахунок коштів обласного бюджету проведено заміну віконних блоків Круподеренської АЗПСМ, Воронинцівської АЗПСМ, Лазірківської АЗПСМ, Тарасівського ФАПу ;

- у дії програма поліпшення умов функціонування лікувально-профілактичних закладів територіальних громад Оржицького району  на 2016-2018 роки .

-  затверджений і працює Комплексний план заходів  по санітарній охороні  територій району від заносу та розповсюдження карантинних інфекцій на 2016-2018 р.р.

Показники якості:

1. Питома вага своєчасно діагностованих онкозахворювань І і ІІ стадії серед вперше виявлених хворих з візуальними формами раку -  -  5,2 %

2. Охоплення жінок скринінгом на рак шийки матки (питома вага жінок охоплених онкопрофоглядом з цитологічним дослідженням мазка від усіх жінок у віці 18 років і старших) -    63.2  %

3. Флюорографічне обстеження населення з метою виявлення туберкульозу легень (питома вага осіб з груп медичного ризику, які пройшли флюорографічний огляд у %) –      82.2 %        

4. Показник питомої ваги дітей віком до 6 місяців включно, які протягом звітнього періоду перебували на грудному вигодовуванні  (%) – 81,3 %.

5. Показник виконання календарного плану проведення  обов`язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до трьох років (%)  -  93,3 %  .

6. Показник рівня первинної захворюваності на гострий інсульт на 1000 осіб серед населення працездатного віку –     0,7.

7. Показник рівня первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарду на 1000 осіб серед населення працездатного віку – 0,3  .

 9. Показник рівня госпіталізації до закладів охорони здоров`я, які надають вторинну медичну допомогу на 100 осіб прикріпленого населення–   2,5     

10. Показник кількості виїздів за викликами екстреної медичної допомоги до хронічних хворих на 1000 осіб прикріпленого населення –   2,5            

11. Кількість консультативних висновків з приводу захворювання, наданих лікарями вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в амбулаторних умовах на 1000 осіб прикріпленого населення –    72,9                                                        

Проблеми:

-  недостатній рівень укомплектованості лікарськими кадрами, зокрема лікарями загальної практики – сімейними лікарями;

- незадовільне фінансування галузі охорони здоров’я не дає можливості запровадити сучасні інформаційні технології у підрозділах, створити робочі автоматизовані  місця сімейного лікаря;

- протягом року покращилось забезпечення іммунологічними  препаратами, але все ж через відсутність деяких з них  виникають проблеми в організації роботи з запобіганням захворювань  на керовані  інфекційні хвороби;

- забезпеченість медичною апаратурою, санітарним транспортом та обладнанням лікарських амбулаторій  та ФАПів відповідно  до табелю оснащення   не в повному обсязі і складає  в середньому по закладу 64,2 %;

-  відсутня мотивація у медичного персоналу до продуктивної праці;

 

 Висновки :

Структура  КЗ « Оржицький ЦПМСД», штатні посади відповідають  наказу МОЗ України № 585 від 21.08.2014р. « Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної ( медико –санітарної) допомоги та його структурних підрозділів.»

Підрозділи які входять до складу Центру знаходяться на території  обслуговування населення в межах пішохідного доходу, що дає можливість звернення за медичною допомогою людям похилого віку, яким важко пересуватись, а також покращує роботу сімейних лікарів на дому.

Відсоток оснащення в амбулаторіях відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення  -   64,2%,.

Відсоток оснащення в амбулаторіях автомобілями відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення – 60%

Відсоток оснащення амбулаторій АРМ відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення   71 %/ наявність інтернету -  100/ .

Характеризуючи стан надання медичної допомоги в цілому, то слід відмітити, що в закладі змінюється вектор роботи з лікувальної на профілактичний. Лікарі загальної практики - сімейні лікарі більше працюють на попередження хвороб, працюють з цілою сім”єю. Адже це є однією із основних функцій сімейного лікаря, закладу первинної медико-санітарної допомоги.

Заходи, щодо поліпшення організації роботи  :

Удосконалення роботи Центру у напрямку запровадження сучасних вимог з надання первинної медико-санітарної допомоги прикріпленому населенню.

Доукомплектування Центру персоналом відповідно до чинних штатних нормативів.

Постійне вдосконалення професійного, фахового рівня персоналу шляхом участі у різних семінарах, тренінгах, курсах.

Подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу (закупівля медобладнання, автотранспорту, що дасть можливість покращити умови праці сімейних лікарів, забезпечити робочі місця сімейних лікарів комп’ютерною технікою та покращити надання медичної допомоги пацієнтам.

В 2017р. за кошти Світового банку  придбано :

добові монітори артеріального тиску;

дефібрилятори;

вакуумні пробірки;

оснащення для тренінгового класу;

щоденники гіпертоніка, інформаційні бюлетні.

Ведеться  постійний контроль за споживанням енергоносіїв.

Продовження запровадження енергозберігаючих технологій.

Підготовка закладу та персоналу до роботи в умовах ринку та медичного страхування.                                      

 

« повернутися до списку новин