Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Звіт про виконання трудового контракту директором Величківської ЗОШ І-ІІ ст. за 2017 рік

Переглядів: 615

Я,   Вітренко Олена Михайлівна, працюю директором Величківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 5 років.

Протягом звітного  2017 року адміністрація  та педагогічний колектив школи працював над виконанням Законів України   « Про освіту » та «Про  загальну середню освіти », Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад », державних навчальних програм, наказів  та інструкцій Міністерства освіти і науки , наказів  та рекомендацій  Департаменту освіти і науки Полтавської  обласної адміністрації, розпоряджень Оржицької районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Оржицької РДА , Статуту школи, річного плану роботи школи, робочого навчального плану школи, правил внутрішнього трудового розпорядку школи, посадовими обов’язками, розкладу уроків для 1 – 9 класів та інших правових документів, що регламентують роботу школи.          

Діяльність педагогічного колективу була направлена на здобуття освіти відповідного рівня і змісту, розвитку школи, забезпечення техніки безпеки та соціального захисту учасників навчально – виховного процесу.

На кінець 2016 – 2017 навчального року у школі навчалось 66 учнів. Педагогічний колектив налічував  14 учителів, з них 3 вчителів – сумісники. Обслуговуючий персонал – 4 працівники. Розстановка педагогів здійснювалась  відповідно фахової освіти педагогічних працівників.

Якісний склад педагогів :

Вища кваліфікаційна категорія – 1 учитель

Перша кваліфікаційна категорія – 3 учителі

Друга кваліфікаційна категорія – 9 учителів

Спеціаліст – 1 учитель

Мають вищу освіту всі вчителі. До 30 років – 4 особи, до 55 років – 9 осіб. У зв’язку з звільненням (через зміну місця проживання)  вчителя математики Кириченко Т.М. на посаду вчителя математики було запрошено вчителя – пенсіонера Голобородько Є.Г.

Основним завданнями методичної роботи було забезпечення неперервності підвищення науково- методичного рівня та професійної майстерності педагогів, шляхом залучення останніх до різних форм методичної роботи :  постійних та епізодичних. « Удосконалення навчально – виховного процесу шляхом диференціації навчання та впровадження нових педагогічних технологій» - науково – методична проблема , над якою працює педагогічний колектив . Задля якісної та ефективної організації та проведення систематичної методичної роботи як індивідуальної так і колективної в школі працюють такі методичні об`єднання:

МО вчителів початкових класів(керівник Єременко І.М);

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу(керівник Абдулін Р.В.);

МО вчителів природничо-математичного циклу(керівник Шаренко В.І.);

МО класних керівників(керівник Педоряка Л.О.);

Педагогічний колектив використовує такі інноваційні технології у своїй роботі:

Інтерактивні технології;

Особистісно-орієнтоване навчання;

Ігрові педагогічні технології;

Елементи здоров`язберігаючих технологій;

Внаслідок атестації вчителів підтверджено першу кваліфікаційну категорію вчителю початкових класів Педоряці Л.О.

За підсумками навчального року 4 учні нагороджено Похвальними листами «За відмінні успіхи в навчанні »: 2 учні – 2 класу, 1 учень – 4 класу, 1 учень – 5 класу. Кривко Іванна , випускниця 9 класу, отримала  свідоцтво  з відзнакою. На жаль, відмінники становлять 6% від усіх учнів, 46 % - учні, які мають достатній рівень знань. Решту – становлять учні із середнім та початковим рівнем знань.

Державну підсумкову атестацію пройшли всі учні 4 та 9 класів.

В 2016-2017 н.р. учні школи брали участь в районних олімпіадах. Призових місць не отримали з жодного предмета. Також  19 учнів долучились до участі у Всеукраїнському  конкурсі з української мови «Соняшник» , де маємо переможців регіонального рівня Кривко Галина, Куліш Інна та Пикавчук Надія та 5 учнів – переможці шкільного рівня. У Міжнародному  математичному конкурсі  «Кенгуру» взяло участь 16 учнів. Учень 4 класу Снопок Олександр набрав найбільше балів серед всіх учнів по відношенню до завдань.

Слід зазначити , що в методичній роботі школи  є певні прорахунки. Так,  на недостатньому рівні  організована  робота з обдарованими дітьми про що свідчить те, що учні школи не здобули призових місць  в районному етапі шкільних олімпіад. Також недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний досвід.

На основі вивчення матеріалів щодо організації методичної роботи школи, можна зробити такі висновки: школа знаходиться на шляху інноваційної діяльності, адміністрація бере до уваги специфіку сільського вчителя та намагається вийти на новий рівень розвитку системи методичної роботи. Зусилля дирекції направлені на надання реальної допомоги педагогічним працівникам, створенні творчої  атмосфери, встановлення гідного морально-психологічного клімату в колективі, що є запорукою для пошуку кращих технологій навчання.

Протягом  2016-2017 навчального року у виховній роботі школи підвищено рівень національного, патріотичного виховання та превентивної роботи.

З метою формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу, активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного міста, України; виховання почуття єдності власної долі з долею Батьківщини в школі проведено:

Тиждень українського козацтва , в рамках якоговідбулося ряд цікавих заходів, зокрема:

День козацької пісні

Спортивне свято до Дня козацтва

Класні виховні години

Конкурс малюнків     

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу учнів школи, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави. В школі відбулась зустріч з учасниками Антитерористичної операції на Сході України Міщенком Володимиром Миколайовичем, Постоюком Сергієм Леонідовичем, а також волонтеркою Кривко Валентиною Володимирівною. Під час зустрічі з ними, їм було передано малюнки, які були доставалені в Київський військовий госпіталь.

У нашій школі з 7.11.16 по 16.11.16 відбулися тижні української мови, писемності та історії в рамках їх було проведено

Урок-гра «В гостях у Казки»

Мовно-літературні вікторини для 5-9 класів

Проведено диктант для 9 класу

Гра «Що? Де? Коли?» з історії та української мови

Гра «поле чудес для учнів 6-8 класів

Тематична лінійка «День української писемності»

Кожної весни на початку березня в нашій країні вшановують пам'ять Великого Кобзаря, геніального синаУкраїни – Тараса Григоровича Шевченка. В цьому році ми відзначали  203-у річницю від дня народження поета, мислителя, пророка національного відродження в Україні. З метою популяризації йоготворчої спадщини, активізації патріотичного виховання, пов’язаного з іменем видатного митця у Величківській ЗОШ І-ІІ ст.було проведено:

Загальношкільний захід «Тарас Шевченко – видатний український поет»;

Знято відео декламації вірша «І мертвим і живим…»

З метою формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, вміння цінувати себе як унікальну й неповторну особистість, вміння уникати негативного впливу шкідливих звичок, визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку з учнями школи проведено:

урок-гра «Правила дорожнього руху»

Виховний захід для учнів 5-8 класів «Безпека життєдіяльності людини»

Інтелектуальна гра «Надзвичайні ситуації - правила  поведінки»

Проведено Всеукраїнський Тиждень права , в рамках якого:

виховні години «Порушення прав в казках» (1-2 класи); «Наші права – щасливе дитинство» (3-4 класи); «Права дитини понад усе» (5-6 класи);  «Пустощі та кримінальна відповідальність» (7-11 класи);

конкурс малюнків «Я маю право на…» (1-4 класи)

правовий тренінг «Як не стати жертвою злочину». Перегляд презентації «Мої права» (10 клас);

«Світ права» - знайомство з основами права  8-класників. Перегляд презентації «Мої права»

Єдиний урок права «Права людини з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини» (5-9 класи);

вікторина «Чи знаєш ти свої права?» (5-6 класи).

 З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-9 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Записи у щоденниках аналізуються,  а учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються  на бесіди до адміністрації школи.

Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками. Стараємось постійно тримати зв'язок з батьками , проводимо  індивідуальні бесіди, для знаходження спільної думки.

Я , як директор школи, тісно співпрацюю з органами місцевого самоврядування, а саме з сільською радою та головою села Ковальовим О.О.

 У 2017 році на харчування учнів 1 – 4 класі та дітей пільгових категорій 5 – 9 класів ( малозабезпечені, діти – переселенці та діти , учасників АТО) сільською радою виділено 63 954  гривні. На харчування учнів 1 – 4 класів  в пришкільному таборі на оздоровчий період виділено 7 616 грн.

7 учнів Величківської ЗОШ підвозяться до школи автобусом Лазірківської ЗОШ І-ІІІ ст.. , на пальне виділяються кошти із сільського бюджету.

В рахунок двохсторонньої соціальної угоди сільської ради  з компанією « Кернел » Величківській ЗОШ І-ІІ ст.. було придбано 12 столів та 24 стільці для учнів 1 та 9 класів.

За ініціативи адміністрації школи та підтримки батьків та відділу освіти перед початком нового навчального року проведено провідний інтернет «Конект».

На початку  2017 року відділ освіти Оржицької РДА придбав для  школи нову електричну плиту для їдальні, в якій було зроблено капітальний ремонт у 2016 році. 

« повернутися до списку новин