Оржицька районна рада

Лубенська ОДПІ повідомляє

Переглядів: 594

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи змінено

Лубенська ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області інформує про те, що Міністерством фінансів України наказом від 15.09.2016 № 821 внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Оновлена форма декларації містить лише два додатки:

Ф1 - розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;

Ф2 - розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою.

Декларація складається з таких розділів:

І. Загальні відомості.

ІІ. Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу.

III. Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу.

IV. Загальна сума річного доходу.

V. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Кодексу.

VI. Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору.

VII. Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.

Наказ набирає чинності з 31 грудня 2016 року. Відповідно звітуватись за новою формою потрібно буде за результатами 2016 року.                                                                                                                                                 

сектор організації роботи

Лубенської ОДПІ

ГУ ДФС  у Полтавській області

               Для декларування своїх доходів громадяни мають можливості використовувати Електронний кабінет

Лубенська ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області інформує платників податків, що нові можливості оновленого Електронного кабінету платника податків дозволяють користувачам - громадянам подати в електронному вигляді декларацію про майновий стан і доходи.

Електронний кабінет надає послуги не лише платникам податків і зборів, але й фізичним особам - громадянам. Завдяки новим функціям декларанти можуть без зайвих зусиль прозвітувати про свої отримані доходи під час деклараційної кампанії. Більше того, у своєму особистому кабінеті вони можуть отримати інформацію про суми нарахованих доходів та утриманих податків, необхідних для заповнення декларації.

Електронний кабінет має дві частини – відкриту та приватну. У відкритій платники можуть ознайомитися із загальнодоступною інформацією щодо оподаткування, а у приватній, після проходження ідентифікації, скористатися особистим кабінетом, в якому отримати усю необхідну інформацію про себе як платника податків.

Крім того, платники – користувачі Електронного кабінету мають можливість в он-лайн режимі отримати інформацію з 10 реєстрів, зокрема, Реєстру платників податку на додану вартість, Реєстру платників єдиного податку, Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами тощо.

Це реальна економія часу для платників податків, адже в кабінеті не лише буде сконцентровано усю інформацію щодо їх підприємницької діяльності, але й спрощено отримання додаткової необхідної інформації.

Нагадаємо, скористатися Електронним кабінетом платника податків можна на веб - порталі ДФС в меню електронних сервісів. Працювати з ним можна як за допомогою персонального комп’ютера, так і за допомогою старт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

сектор організації роботи

Лубенської ОДПІ

ГУ ДФС  у Полтавській області

Обговорено питання змін порядку реєстрації  неприбуткових організацій

під час телефонного зв’язку «гаряча лінія» в Лубенській ОДПІ

                                                     

В Лубенській ОДПІ було проведено черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Зміни порядку реєстрації  неприбуткових  установ  і  організацій». На питання відповідала завідувач сектору оподаткування юридичних осіб Лубенської ОДПІ Булах Олена Олексіївна.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на найбільш актуальні запитання, які надійшли від запитувачів у ході проведення заходу.

Питання 1. Який алгоритм дій для включення неприбуткової організації до нового  Реєстру неприбуткових установ та організацій?

Відповідь:

1. На виконання вимог п. 7 «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру  неприбутковій організації» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 13.07.2016 р., необхідно доповнити установчі документи наступними пунктами:

- установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

2. Зареєструвати змінений Статут у державного реєстратора.

3.Подати до податкових органів реєстраційну заява за формою 1- РН та завірені копії установчих документів, а житлово-будівельним кооперативам ще й копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним кооперативом, обов’язково засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою.

Питання 2. Які звіти та в які терміни необхідно подавати, неприбутковим організаціям?

Відповідь : Неприбуткові організації подають «Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» за формою затвердженою наказом Міністерством фінансів України від 17.06.2016 № 553 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 липня 2016 р. за № 932/29062. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Терміни подання річної звітності визначені – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.

Але у разі нецільового використання коштів неприбуткова організація зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового періоду, звіт про використання доходів неприбуткової організації за період з початку року до останнього дня місяця, в якому вчинено таке порушення. У звіті слід зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Крім того, така неприбуткова організація підлягає вилученню контролюючим органом із Реєстру.

Питання 3. До якої дати неприбуткові релігійні організації можуть привести у відповідність до ПКУ свої установчі документи для включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій?

Відповідь : 20 листопада набрав чинності Закон від 06.10.2016 р. № 1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України (далі ПКУ) щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій». Законом передбачено, що тимчасово, до 1 січня 2018 рокуне може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених п.п. 133.4.1 ПКУ.

Питання 4. Чи може не платник податків по причині обслуговування бюджетної органiзацiї  централізованою бухгалтерією подати заяву 1- РН для включення до Реєстру неприбуткових організацій?

Відповідь : Бюджетні організації, які не взяті  на податковий облік, як юридична особа не платник податків (37 стан) по причині обслуговування централізованою бухгалтерією  не   включаються до Реєстру неприбуткових установ. Їм не потрібно подавати заяву за формою 1 – РН та підтверджувати відповідність установчих документів вимогам, встановленим п. 133.4 ПКУ.

Питання 5. Які установчі документи  необхідно бюджетній установі подавати до контролюючого органу про підтвердження її відповідності вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ для включення до нового Реєстру неприбуткових організацій?

Відповідь :Враховуючи положення Бюджетного Кодексу України, бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету. Відповідно до ст. 141 ГКУ державні установи для здійснення господарської діяльності наділяються майном держави.

Тобто, органи центральної влади та установи і організації, утворені ними, які є бюджетними установами, не потребують приведення своїх установчих документів до вимог п. 133.4 ст.133 ПКУ та можуть бути включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства України.

Питання 6. Які документи повинен надати житлово-будівельний кооператив щоб підтвердити дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним  кооперативом?

Відповідь : Крім реєстраційної заява за формою 1- РН та завірених копій змінених установчих документів житлово-будівельним кооперативам обов’язково необхідно подати ще й копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним кооперативом, обов’язково засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою.

Питання 7. Чи потрібно відокремленим підрозділам неприбуткової організації подавати заяву про внесення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій?

Відповідь :  Відокремлені підрозділи неприбуткових організацій без статусу юридичної особи, включені до Реєстру неприбуткових установ на дату набрання чинності (13.08.2015 р.) Закону №652-VIII, не включаються до Реєстру з 01.01.2017 р. Також їм не потрібно підтверджувати відповідність установчих документів вимогам, встановленим п. 133.4 ПКУ.

Питання 8. Скільки коштує реєстрація і зміни до відомостей про реєстрацію громадських та благодійних організацій?

Відповідь :  Для внесення змін потрібно заплатити 0,3 мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні це 410 грн.  Проте зверніть увагу! Якщо ваша організація була зареєстрована до 1 січня 2013 року, то ви можете до 1 січня 2018 безкоштовно провести ваш статут у відповідність до нового закону «Про громадські об’єднання» (див. п.4 Прикінцевих і перехідних положень ЗУ «Про громадські об’єднання»).

Нагадуємо, що у разі виникнення запитань щодо реєстрації  неприбуткових організацій можете зателефонувати до Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за номером (05361) 72-582.

сектор організації роботи

Лубенської ОДПІ

ГУ ДФС  у Полтавській області

Власники нерухомого майна на території обслуговування Лубенської ОДПІ поповнили місцеві бюджети на 5,3 мільйона гривень

 Нерухоме майно є традиційним об’єктом оподаткування, який використовується, починаючи з XVIII сторіччя. Податок на нерухоме майно у вигляді податку з володіння нерухомим майном – один із найстаріших видів податку відомих фінансовій науці.

Об’єктом оподаткування є житлова та не житлова нерухомість.

По Лубенській ОДПІ у 2016 році оподаткуванням податку на нерухоме майно було охоплено понад 6500 платників податку та відповідно об’єктами  оподаткування стали 6703 об’єктів нерухомості.

Упродовж одинадцяти місяців цього року громадяни - платники податку на нерухоме майно перерахували до бюджету 1,8 млн. грн., що на 1,7 млн. грн., більше, ніж минулого року. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили казну на 3,5 млн. грн.

З метою належного контролю за адмініструванням податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, дотримання вимог статті 266 Податкового Кодексу України та залучення додаткових резервів із надходження зі сплати вказаного податку, Лубенською ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області забезпечено  проведення  інвентаризації об’єктів нерухомого майна фізичних осіб спільно з  сільськими  радами. 

Податок нараховує державна податкова інспекція за місцем проживання громадянина, незалежно від місцезнаходження об’єктів його житлової або нежитлової нерухомості. Такі нарахування проводяться контролюючими органами на місцях і кожному платнику надсилається або вручається відповідне податкове повідомлення - рішення про суму нарахованого податку, до цього документу додається квитанція та повідомлення про сплату податку з реквізитами для його сплати. 

Для проведення звірки даних щодо площі, яка підлягає оподаткуванню, отримання квитанції на сплату податку, а також, в разі виникнення інших питань щодо оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, просимо звертатись до Центру обслуговування платників Лубенської ОДПІ (вікно № 1) за адресою м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 21 або за номером телефону (05361) 70-381.

 Валерій Карпов,

завідувач сектору податків і зборів

з фізичних осіб Лубенської ОДПІ



« повернутися до списку новин