Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Звіт директора школи Новооржицької ЗОШ І-ІІІ с. Оржицької районної ради про виконання умов контракту в 2017 році

Переглядів: 1928

1. Методична робота

У 2017 навчальному році методична робота  в школі здійснювалася відповідно до Законів України “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад  Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (наказ МОНУ від 27.03.2001 №159), Статуту загальноосвітнього навчального закладу, Закону України «Про інноваційну діяльність».

Упроваджує  педагогічний колектив школи  в навчально-виховний процес методичну проблему: « Використання сучасних освітніх технологій у навчально – виховному процесі як необхідна передумова творчого росту вчителя  й розвитку здібностей учнів».

З початку навчального року  продовжувалась  робота творчої групи « Педагогічна майстерня» (О.М.Левченко, С.М. Левченко, Г.О.Онекієць, В.М. Боцуляк, О.А.Різник). Протягом року проведені засідання  методичних обєднань вчителів навчального закладу за темами: « Аналіз методичної роботи за минулий рік», «Завдання методичної служби школи на новий 2017  навчальний рік», «Затвердження планів роботи»(вересень 2017),«  Компетентнісний підхід в сучасній школі», «Експертна оцінка методичної роботи за ІІ семестр. Підготовка учнів  випускних класів до участі у державній  підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання» ( квітень 2017).

Постійно працювала Школа молодого вчителя ( Яцько В.М.,Анікеєнко Д.О.)

У 2017 навчальному році у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»  у номінації « Початкові класи » взяла  участь учитель Могила А.І.

 Методична служба школи має Програму своєї діяльності, спрямованої на становлення та розвиток творчої майстерності вчителя, яку складено на основі  діагностування педагогічних кадрів.

Методична робота школи здійснюється у співпраці з методичною радою школи, до складу якої входять учителі вищої кваліфікаційної категорії, з творчою групою «Педагогічна майстерня», з роботою шести методичних обєднань:

Гуманітарного циклу

Фізико – математичного циклу

Суспільно – природничого циклу

Початкових класів

Художньо-естетичного циклу

Класних керівників

У 2016-2017 навчальному році на базі школи були проведені два районні  засідання:   динамічної групи учителів  інформатики ( Яцько М.М., Різник О.А.)  та колегіум директорів та заступників   директорів з навчально- виховної роботи, на якому ознайомили пристуніх із впровадженням  моделі ГАШ.

У школі створено банк даних обдарованих дітей, який постійно поновлюється, організовано наукове товариство «Юний дослідник». У цьому навчальному році науково – дослідницьку роботу  з української літератури писала  учениця 10 класу Савченко Луїза, науковий керівник  учитель Федосеєнко Л.Л.   Учениця стала  переможцем  у конкурсі – захисті МАН на І районному етапі.

У 2016-2017 навчальному  році 19 учнів  школи здобули  призові місця в ІІ районному етапі учнівських олімпіад ( учителі – предметними Онекієць Г.О., Левченко С.М.,Леченко О.М., Вініченко С.М.,Яцько М.М., Федоренко Т.О.,Лисенко С.В.,Анікеєнко Д.О., Могила А.І., Боцуляк В.М., Федосеєнко Л.Л.).

 Учні  школи активно беруть участь  у Всеукраїнських конкурсах, а саме: « Кенгуру» -26 учнів, «Бобрас» - 10  ,» Гринвіч» - 19  « Левеня» - 11 , « Соняшник» - 23, з  103 учнів  53 учні – переможці, у Міжнародному дитячому  конкурсі ім.. П.Яцика, мовно – літературному 

конкурсі  учнівської та студентської молоді ім..Т.Г.Шевченка, Всеукраїнських мистецьких акціях, Всеукраїнських  громадсько – культурних проектах, дитячих конкурсах.

Особлива увага приділяється моніторингу  забезпечення якості знань учнів, який охоплює навчальні досягнення школярів за семестр, поточний навчальний рік ДПА, ЗНО, робота над програмою «Не втратити жодного учня», індивідуальну роботу з учнями за складеним розкладом занять. 

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало очно - дистанційне навчання.

Випускники 2016 року підтвердили свої результати при складанні ЗНО з української мови, математики( історії України) . З 28 випускників – 19 вступили до закладів  ІІІ- ІV  рівня акредитації, а 9 осіб  - до  ПТУ та ліцеїв.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2016 року в школі було відкрито 12 класів з кількістю учнів – 215. Середня наповнюваність учнів у класах складає 17.9 учнів, що суттєво відрізняється від показника попереднього навчального року (19.4). Протягом 2016-2017 навчального року із школи вибуло – 3 учні і прибуло -  1 учень.

У 2016-2017н.р. в початковій школі навчалося  82 учень, із них учнів  1-го класу – 26 учнів – оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 2-4-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 6 учнів 2-4-х класів, що становить  7.3%,( минулий рік

15.3  % ) серед них:

 - учні 2-го класу : Дащенко Марія, класний керівник Різник О.А.

-учні 3-го класу: Брильова Анна, Васильченко А.,Треущенко П.- класний керівник Могила А.І.;

-учні 4-го класу: Гордієнко Д., Розтопіра В. - класний керівник Лисенко С.В.;

У 4-му класі в травні 2017 року успішно пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови,  літературне читання та математики. Результати ДПА наступні:

роботу з української мови на достатньому та високому рівні виконали 16 учнів із 20-ти, що становить 80 %;

з читання – 19 учнів з 20- ти, що становить 95 %;

з математики –12  учнів з 20, що становить  60%

У 2016-2017 н.р. в середній та старшій школі (5-11-ті класи) навчалися 131 учень. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 8 учнів ( 2015-2016 н.р. 12 учнів), що становить 3.7  %, серед них:

Золотою медаллю за особливі успіхи у навчанні нагороджений  випускник 11-го класу: Федоренко Анатолій.

 Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримав випускник 9-го класу: Треущенко Антон.

Похвальним листом за особливі успіхи у вивченні предмету «» нагороджений випускник 11- го класу Масенко Валентин

Результати навчальних досягнень учнів 5-11-х класів.

У 2016-2017 н.р. 5 -11-й класи закінчили 131 учень  із них  38 учнів – на достатній та високий рівень навчальних досягнень (7-12 балів), що становить 17.7 %. По класах цей показник становить:

5-й клас – 4 учні     33.3% ( класний керівник Яцько М.М.)

 6-й клас – 7 учнів   27  % ( класний керівник Боцуляк В.М.)

7-А клас -  6 учнів   42.8 %  (класний керівник Анікеєнко Д.О.)

7-Б клас  - 3 учні     17.6 % ( класний керівник Пасюк С.М.)

8-й клас – 6 учнів    37.5 %( класний керівник Федосеєнко Л.Л.)

9-й клас – 6 учнів    30 % ( класний керівник Левченко О.М.)

10-й клас – 4 учнів   25 % ( класний керівник Федоренко Т.О.)

11 –й клас- 2 учні     16.6 % ( класний керівник Онекієць Г.О.)

Середній  рівень навчальних досягнень мають 56 учнів  –   26 %.

Початковий рівень навчальних досягнень мають 36 учнів –16.7 %.

Результати державної підсумкової атестації в 9  класі  показав, що рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА відповідає річному оцінюванню.

Для забезпечення зайнятості учнів в позаурочний час у школі було організовано роботу гуртків за різними напрямками діяльності.

 

Але в навчальній роботі є і певні недоліки, а саме: недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад, як наслідок лише одні й ті самі учні  є призерами олімпіад; брати   більш активну участь у науково-дослідницькій  роботі;

всім учителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей; поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

 2. Кадрове забезпечення.

На початок 2016-2017 навчального року 22 учителі приступили до роботи.

 За сумісництвом  працює учитель іноземної мови – Громська Т.С.

Усі учителі, крім молодих учителів- стажистів, працюють в Новооржицькій ЗОШ  І – ІІІ ст..більше 5 років, що свідчить про позитивний факт – відсутність плинності у колективі. Підвищили кваліфікацію у 2016 – 2017 р. та пройшли  курсову перепідготовку 8 учителів

( Сердюк Г.І.,Треущенко О.І., Федоренко Т.О., Левченко О.М.,Онекієць Г.О., Яцько В.М., Анікеєнко Д.О., Громський О.В.). Атестувався 1 учитель ( Левченко О.М.). Атестаційна комісія ІІ рівня підтвердила вищу  кваліфікаційну категорію і присвоїла звання « Учитель – методист».

3. Робота з обдарованими учнями

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив продовжив  працювати  над реалізацією Цільової програми роботи з обдарованою молоддю Новооржицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  на 2016-2020 роки. Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Для реалізації поставлених завдань у школі створено систему роботи для розвитку здібностей дітей за напрямками:

Суспільно – природничий

Дарчик Асіф, 8 клас, ІІ місце у районному етапі з  біології ( Левченко С.М.),Треущенко Антон, 9 клас, ІІІ місце у районному етапі з  біології  (Левченко С.М.), Федоренко Анатолій , 11 клас  ІІ місце у районному етапі з географії (Федоренко Т.О.).

Історичний – ІІ місце Матринович Сергій, 10 клас ( Левченко О.М.),І місце  - Сенько Аліна , 9 клас ( правознавство) – ( Левченко О.М.), ІІ місце  - Перхайло Владислав, 10 клас ( правознавство) – ( Левченко О.М.), ІІ місце – Феоренко Анатолій, 11 клас( правознавство)- Левченко О.М.

Математичний –  І місце  - Треущенко Антон , 9 клас, інформаційні технології ( Яцько М.М.),ІІ місце Бойко Владислав , 10 клас, інформаційні технології ( Яцько М.М.)

Гуманітарний -ІІ місце, районний етап    олімпіади  з української мови та літератури  –    Федоренко А., 11клас ( Онекієць Г.О.), Конкурс ім.. Т.Шевченка   –ІІІ місце –Саркисян Римма, 7-Аклас (Онекієць Г.О.), ІІІ місце – Крохмаль Єлизавета, 10 клас ( Федосеєнко Л.Л.), Конкурс ім..П.Яцика: ІІ місце –Васильченко Анжеліка, 3-й клас (Могила А.І.), ІІ місце –Гордієнко Дарина , 4-й  клас(Лисенко С.В.),

ІІ місце –Андреєв Олександр ,5-й клас (Онекієць Г.О.,) ІІІ місце – Масенко Софія, 6-й клас ( Боцуляк В.М.)

Конкурс – есе « Я- європеєць»   ІІІ місце – Треущенко Антон, 9 клас (Боцуляк В.М.) Всеукраїнська мистецька акція « Мій Шевченко – мій світ»  - ІV місце- Щирова Тетяна, 10 клас,( Федосеєнко Л.Л.)

Англійська мова -       ІІ місце –Крохмаль Єлизавета, 10 клас( Вініченко С.М.), ІІ місце  - Шутовська Сніжана, 9 клас( Анікеєнко Д.О.), ІІІ місце -  Майдан Анастасія, 11 клас ( Анікеєнко Д.О.).

МАН (українська  література) Савченко Луїза,учениця 10 класу, І місце у районному етапі

Спортивні змагання- ( чотирьохборство, легка атлетика, штовхання ядра, волейбол, обласна спартакіада ) І-ІІІ місця  19 переможців та призерів 6-11 класи (Яцько В.М.).

Брали участь у еколого- натуралістичному конкурсах(акціях); - конкурсі плакатів “ Природа і ми»(Федоренко Т.О.), Конкурсі « Новорічна ялинка» (Громський О.В.), екологічній агітбригаді(Левченко  С.М., Громський О.В.,Бабак Г.М., Треущенко О.І.), конкурс  « Малі річки  Полтавщини» (Федоренко Т.О.).

Проведена акція « 16 днів проти насильства» ( Левченко О.М., Попова О.Р.), Мартинович С., Дарчик Асіф, Треущенко А.,  – відвідали дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Ерудит"  на базі Кременчуцького педагогічного училища ( географія, історія, біологія)

4. Навчально-виховна робота

Станом на 04 червня 2016 року в школі навчалося 213 учні,всі атестовані.

Отримали:свідоцтв звичайного зразка – 19; свідоцтв з відзнакою – 1;

-атестатів звичайного зразка – 11; атестатів з відзнакою – 1.

Усі учні 1-8-х та  10-го класів переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Закінчили навчальний рік на оцінки високого рівня – 14 учнів,  достатнього – 45 учнів,  середнього – 74 учні,  початкового -  53 учні. Серед початкових класів найвища якість

навчання  учнів 2 класу – 56.2% ( 3-й клас -28.5%, 4-й клас – 30%) ,у середній ланці  найвища якість навчання  учнів 7-А  класу,у старшій ланці якість навчання краща у 10 класі .

5.Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється сестрою медичною. Медичний кабінет розташований на1 поверсі  школи,  забезпечений необхідними медикаментами, проведена  вода,  частково зроблений ремонт.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

У 2016-2017 н.р. оглянуто  учнів -100%, отримали довідку 086 – 0/1, 086-0/2 . Виділена диспансерна група учнів – 122 чол., які мають захворювання:

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних педіатрів:

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

Рекомендації на 2017 н.р.:

Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

Забезпечити 100% надання довідок 086-0/1, 086-0/2 на 01.09.2017 року.

Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

 6.Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче  харчування учнів 2-11-х класів.. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час   смачних сніданків, обідів. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. Всі учні 2–4 класів, пільгових категорій та учня   5-11 кл( за батьківські кошти). охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо дотримуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізацією продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після другого та  третього уроків. Їдальня працює  до 15.00 год.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні у супроводі вчителів. Кожну перерву  за черговий учитель слідкує за дотриманням порядку у їдальні.

Медична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу шкільного медпункту й харчоблоку  перевіряє районна санстанція.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 70%учнів школи/ В початковій школі всі учні (57учнів) та пільгових категорій (13 учнів)  були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування на 26.05.17 р. складала  - 9.00 грн. для учнів 2-4 класів,для учнів 5-11 класів – 10.00 грн.

Діти групи продовженого дня теж охоплені гарячим харчуванням за батьківські кошти. Вартість обіду – 3.00 грн.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

7.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2016-2017 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожежної безпеки та електрогосподарства.

Для школи протягом року   були придбані медикаменти за спонсорські кошти  згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт на території.

Будівля школи  забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежним щитом та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами).

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам  щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2017-2018 навчальний рік плануються заходи:

оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

провести обстеження стану енергогосподарства школи;

оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

провести заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

провести інструктаж щодо заборони використання електроопалювальних приладів;

регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках трудового навчання, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби. Традиційним заходом у школі є ранкова гімнастика.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2016-2017 н.р. зафіксовано  серед учнів 7 випадків травматизму невиробничого характеру та 1 випадок травматизму під час навчально-виховного процесу.

Серед педагогічних працівників -2 випадки невиробничого травматизму.

8. Літнє оздоровлення

Оздоровлення учнів 1-4 класів та пільгових категорій.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.04.12 № 464 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році», з метою належної підготовки та проведення оздоровчої літньої кампанії у 2017 році, додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей на базі школи працює дитячий заклад відпочинку - табір з денним перебуванням «Дзвіночок».

За період з 29 травня   по 16 червня 2017 року буде оздоровлено 87 учнів.Під час роботи табору учні 1-4 класів та пільгових категорій( 5 осіб) отримують  безкоштовне дворазове гаряче харчування, завдяки коштам спонсорів та  затвердженням рішення сесії селищної ради Програми  організації харчування.

Різноманітні цікаві заходи зробили відпочинок дітей водночас цікавим та пізнавальним (День  народження  табору, День здоровя, День фантазера,День спорту, День казки, День ввічливості, День іменинника, День саморобкіна та дружби)

9.Виховна робота

У  2016-2017 навчальному році  виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, державних національних програм

Головна увага приділялася національно-патріотичному вихованню, формуванню громадянської свідомості, власної гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства, екологічної культури учнів.

 З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами. У 2016- 2017 році  працював 1 гурток ( за тарифікацією) – вокальний,  функціонувало 15 предметних гуртків.

Учасники народознавчого гуртка «Патріот» (керівник Федосєєнко Л.Л.) взяли участь у Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» (напрям роботи «Із батьківської криниці»), пошукова робота «Дослідження побуту, забудови, одягу та обрядовості Лубенського та Оржицького районів початку ХХ століття» та зайняли І місце у районному етапі експедиції.

Протягом навчального року було сплановано і проведено Місячник правових знань (листопад), Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Всеукраїнський тиждень права (грудень), тиждень української мови та літератури (березень), тиждень початкової школи (грудень), Тиждень математики, фізики та інформатики (січень – лютий),Тиждень географії ( лютий),Тиждень історії (лютий), Тиждень зарубіжної літератури та російської мови ( березень), тиждень англійської мови ( квітень)

У школі  8 учнів, які стоять на внутрішкільному обліку за прояви насилля над однокласниками (Протокол № 9 від 27.10.2015 року), за порушення поведінки та невиконання обов’язків учня, за схильність до бродяжництва, до тютюнопаління ( протокол №1 від 20.10.2016 р.)

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі  класні керівники провели батьківські збори, на яких розглянули питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей. Також проведено 5 засідань методичного об’єднання класних керівників, 2 засідання загальношкільного батьківського комітету, загальношкільної батьківської конференції ,постійно надаються консультації психолога, медсестри.

10.Робота з профілактики антисоціальних явищ.

Протягом 2016-2017 навчального року в школі проводилась систематична робота з профілактики правопорушень.

На початку І семестру була проведена робота з соціальної паспортизації класів: виявлено пільгові та проблемні категорії учнів.

У вересні була складена нова база даних на учнів:

- дітей – інвалідів –( 3 учні - Бутенко А, Сергієнко Б, Халімовська С.)

Організований постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Була спланована робота Ради профілактики правопорушень та організована робота з сім’ями учнів.

11 . Розвиток шкільної мережі.

Облік дітей і підлітків шкільного віку показав, що на території обслуговування школи збільшуеться  кількість дітей шкільного віку: 2012-2013рік  - 15 учнів  , 2013 -2014 рік - 19 , 2014 - 2015рік – 21 учень , 2015 -2016 – 14 учнів, 2016-2017рік -26учнів. Наступні 4 роки очікується  майже однакова кількість учнів  до першого класу( від 15 до 17 учнів)

Навчальний рік закінчили 213 учнів. Упродовж навчального року в школу прибуло учнів- 1, вибуло –3 учні. Аналіз результатів обліку дітей шкільного віку показав, що педколектив школи не вичерпав усі резерви що до оптимізації шкільної мережі.

12. Працевлаштування випускників 9, 11 класів.

Результати працевлаштування випускників 9, 11 класів показують, що педколективом проводиться певна робота, спрямована на подальше навчання учнів.

Усі випускники 9 класу охоплені повною загальною середньою освітою, а випускники 11 класу навчаються або працевлаштовані.

13. Матеріально – технічна база школи.

У 2016-2017   навчальному році територія школи підтримувалася у належному санітарному стані. Школа має огородження, але не по всьому периметру, а тільки від основної проїжджої частини вулиці.

В основному приміщенні школи проходять заняття. Школа має 15 класних кімнат, кабінет директора, завуча, ЗДВР, медичний,секретаря,  бібліотека, ідальня та підсобні приміщення, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

У класних кімнатах та кабінетах меблі знаходяться в задовільному стані. Частина меблів, що потребує незначного ремонту, ремонтується власними силами школи та батьків

Шкільна їдальня знаходиться в задовільному стані.

В школі забезпечується питний режим, в наявності є  фонтанчик для питної води. Контроль за якістю питної води здійснюється представниками санітарно-епідеміологічної служби.

Протипожежне  обладнання (первинні засоби пожежогасіння) знаходиться в незадовільному стані.

Система електропостачання знаходиться в задовільному стані..

При підготовці школи до нового навчального року були проведені такі ремонтні роботи: фарбування підлоги, дверей, батарей,східців, учнівських столів, стільців, стін в коридорах,

фронтонів; ремонт шкільних меблів, підлоги; оклеювання стін шпалерами; побілка приміщення в котельні та їдальні, замінено 2 дверей у класах., введено в дію кабінет інформатики для початківців.

При підготовці теплового господарства до опалювального сезону були проведені такі роботи: почищений димохід від золи та сажі; перевірений стан котлів (зовнішній, внутрішній огляд); проведено огляд протипожежного стану будівель, перевірено наявність та стан первинних засобів пожежогасіння.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу

та їх раціональне використання

Протягом 2016-2017 навчального року були виділені  бюджетні кошти  на  потреби школи  районною бухгалтерією  відділу освіти, та субвенція селищної ради (смт.Новооржицьке),сільських рад (С.Черевки, с. Остапівка , Лубенського району),    а  також   виплата  грошової винагороди учням – переможцям    обласних  предметних олімпіад , учителям – предметникам, які підготували дітей –переможців  централізованою бухгалтерією районного відділу освіти.

За рахунок    благодійних коштів:

-придбано  2 дошки для кабінетів

- замінено двері у їдальні,  роздягальнях для хлопців та дівчат, інформативному кабінеті

- придбано до музичної апаратури шнури та  мікрофони

- придбано електроплиту  для харчоблоку

- укомплектовано витяжну шафу

-введено в дію інформативний кабінет для початкової школи

-придбано стенди у інформатичний кабінет, ЦЗ

- замінено кабель для опто-волоконного інтернету

- відремонтовано стелю у кабінеті виховної роботи, перефарбовано  спортивну залу,замінено  трубу  відведення води у хімічному та фізичному класах.

-придбано проектор, проекторне полотно, принтер, жалюзі  для кабінету хімії, захисту Вітчизни, актової зали

-закуплено столи  для інформатичного кабінету, кабінету виховної роботи,  діловода,стільці

-преса та література для шкільної бібліотеки

- створено дерево ГАШ

-закуплено матеріалу для   арок на усі 3 поверхи

-придбано картоплі

-замінено картриджі у принтерах та відремонтовані  системні блоки

-придбаний матеріал для обладнання інформативного кабінету(короба, кабель, комутатор для локальної мережі на 16 портів,, шпалери, розетки)

- закуплені ліки для мед кабінету

-придбано фарбу, лопати, віники, відра, мітли,мило, туалетний папір, серветки, рукавички, вазони кастрюлі  та  інші будівельні матеріали

- заасфальтовано  територію перед школою та у дворі

--закуплено кущі троянд та інших  квітів

-вивіз побутового сміття

- використання коштів на ремонт шкільного автобуса,газонокосілки, придбання бензину

- виділено  коштів на придбання канцтоварів

- виділено кошти для закупівлі подарунків для проведення новорічних та різдвяних свят, табірної зміни  та солодощів   для відзначення  учнів у різних номінаціях  на шкільній  лінійці

За державні кошти та  субвенції селищної ради  замінені усі віконні блоки  школи 2-го та 3-го поверхів на пластикові

- придбано меблі для класу хімії та Захисту Вітчизни, стенди

- за рахунок  субвенції  селищної ради придбано  лінолеум у класи (150 кв.м.)

-ведуться ремонтні роботи у кабінетах хімії, Захисту Вітчизни та  актовій залі

- закуплено товар для  проведення  ремонту  у актовій залі

- придбано модульні картини для їдальні

-замінено двері у актовій залі ,  кабінеті захисту Вітчизни та кабінеті народознавства

- проводиться реконструкція   отоплювальної системи  у актовій залі

- придбані запчастини для ремонту шкільних автобусів ( за кошти спонсорів та селищної ради).

                     За  період  з 2013 по 2016 навчальні роки у школі :

Кожного року поспіль  учителі – активні учасники районного та обласного етапів  Всеукраїнського конкурсу « Учитель року» ( 2013-2014 н.р. – Різник О.А., ІІ місце,2014-2015 н.р. Федосеєнко Л.Л., І місце, 2015-2016 н.р. – Яцько М.М., І місце)

Підвищили кваліфікацію за період 2013-2016 н.р.- 19 учителів

За  період 2013-2016 н.р.  76 учнів стали переможцями районних олімпіад та конкурсів,

9  - переможці обласних олімпіад з предметів,4 учні – переможці районного та обласного  етапу МАН

Впродовж останніх трьох років учні школи є активними учасниками  Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів (687 учасників)

17 учнів відвідали  дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Ерудит» на базі  Кременчуцького педагогічного училища

Учні – переможці оглядів- конкурсів художньої самодіяльності,інтелектуальної гри «Дебати»,КВК, лауреати обласного конкурсу екологічних  агітбригад, конкурсів малюнків, 6 медалістів за цей період.

Кожного року  проводяться семінари та засідання динамічних груп

Працює пришкільний табір «Дзвіночок» та мовний табір(другий рік)

Харчуються та підвозяться  учні за кошти батьків, селищних   та сільських рад

Придбано проектну дошку для народознавчого кабінету

Відремонтовані  5 кабінетів( виховної роботи, ЗДНВР,секретаря та для учителів фізичного виховання, інформатичний)

Проведено безкоштовний інтернет

Замінена каналізаційна система  у підвальному приміщенні  школи

Відремонтовано фойє щколи та чоловічий туалет

Введено в дію спортивну залу та їдальню (повністю ремонт )

Відремонтовано дах приміщення

Замінено  у 3 класних кімнатах  лінолеум

Поновлено освітлення в актовій залі та сцену

закуплена довідкова література для учнів – переможців та  для шкільної бібліотеки

придбано ноутбук «Dell”

придбано мікрохвильову піч , морозильну камеру,кухонний інвентар,електроплиту, витяжну шафу для  кухні

побудовано пандус

      Але:

для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань:

- капітального ремонту потребують системи водопостачання, опалення, каналізації та електромережі, підлоги у декількох класах  

для попередження руйнування будівлі, з метою створення безпечних умов перебування дітей у закладі під час навчального-виховного процесу фасад школи потребує повної реконструкції;

-         заміну потребує пожежна сигналізація

-         капітального ремонту потребує актова зала школи ;

Потребують також заміни шкільні меблі: стільці, парти, які не відповідають санітарним нормам.

 У 2016-2017н.р. планується зробити:

Частковий  ремонт фасаду школи , створення  географічного майданчика та кабінету англійської  мови , огородження шкільної території.

« повернутися до списку новин