Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Звіт директора Оржицького Будинку дитячої та юнацької творчості про виконання трудового контракту в 2017 році

Переглядів: 1770

Оржицький  Будинок дитячої та юнацької творчості перебуває у районній комунальній власності, підпорядковується відділу освіти Оржицької районної державної адміністрації, та функціонує на підставі нормативно-правової документації відповідно до чинного законодавства.

Діяльність Оржицького Будиноку дитячої та юнацької творчості спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, "Про мову в Україні", "Про охорону дитинства", Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, Статуту закладу, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Педагоги  спрямовують свою роботу на розкриття мети, положень і завдань обласної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки.

Діяльність колективу позашкільного навчального закладу спрямовується  на досягнення поставлених завдань:

- впровадження сучасних педагогічних технологій, направлених на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні;

- створення сприятливих умов для формування у всіх учасників навчально-виховного процесу зацікавленого ставлення до свого здоров’я, до здорового способу життя;

- розвиток професійної компетентності педагогів, удосконалення самоосвітньої діяльності щодо використання сучасних педагогічних технологій у практичній діяльності;

- забезпечення максимально сприятливих умов для розкриття творчих здібностей, талантів і обдарувань вихованців закладу;

- використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в системі методичної роботи з педагогічними працівниками, надання індивідуальної допомоги у професійному самовдосконаленні педагогів;

- вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу.

Колектив ставить собі за мету створити безпечні і сприятливі умови для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей, продовжує працювати над темою: «Реалізація завдань позашкільної освіти  методами інноваційного навчання і виховання особистості»

Формування дитячого контингенту, мережі гуртків та комплектування груп здійснювалось відповідно до робочого навчального плану та з урахуванням інтересів, нахилів дітей і підлітків, побажань їх батьків. В закладі працюють 13 гуртків та 15 груп, у яких навчається  320 дітей. З них 7 груп працюють на базі Будинку творчості, 8- на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

У закладі функціонують гуртки таких напрямів: художньо-естетичного – 13 груп, науково-технічного напрямку – 1 група, військово-патріотичного – 1 група. Середня наповнюваність гуртків відповідає нормативним вимогам і становить 10-15 вихованців, максимальна- 25 вихованців.

На сьогоднішній день у закладі склалася певна структура управління. Діяльність управлінського персоналу, педагогічних працівників та допоміжного персоналу регламентована Правилами внутрішнього трудового розпорядку, функціональними та посадовими обов'язками, які були розроблені і затверджені у закладі. Протягом навчального року адміністрацією закладу проводиться плановий контроль за набором дітей в гуртки , комплектацією та формуванням груп , відвідуванням вихованцями занять.

Необхідною умовою управління закладом є його інформаційне та документаційне забезпечення. Створення документів є необхідністю засвідчити наявність та зміст управлінських дій, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно. Вся обов’язкова ділова документація в БДЮТ  ведеться згідно з Примірною інструкцією з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 23.08.2012 року та номенклатурою справ. Ведення документації здійснюється відповідальними особами згідно з розподілом функціональних обов’язків, державною мовою і зберігається у спеціально виділених місцях. Робота в закладі побудована згідно з п'ятьма управлінськими функціями: планування, організація, керівництво, контроль і аналіз.

Діяльність закладу відбувається на основі перспективного та поточного планування, а саме:

-перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового

забезпечення та навчально-виховного процесу;

-план роботи закладу на  рік;

-навчальний план;

-поточне планування (розклад занять, календарно-тематичні плани, виховні

плани роботи керівників гуртків, інші).

У закладі є доступ до Інтернету  та створено сайт,  на якому розміщена загальна інформація про навчальний заклад, методичні розробки занять гуртків та виховних заходів, висвітлюється інформація про події, які відбуваються, тощо.

Важливе місце у забезпечені якості навчально-виховного процесу займає робота з кадрами.  Навчально-виховний процес здійснюють 5 основних

працівників і 2 педагоги, які працюють за сумісництвом.

Адміністрація закладу забезпечує безперервну освіту педагогічних працівників шляхом участі у методичних об’єднаннях обласного рівня,  майстер-класах  на базі  обласного Центру естетичного виховання учнівської молоді та інших позашкільних закладів області.

На даний час гуртки Оржицького  Будинку дитячої та юнацької  творчості діють на базі таких сільських шкіл: Онішківська  ЗОШ І-ІІ ст. (1 група), Староіржавецька  ЗОШ І-ІІІ ст. (1 група),опорний заклад «Новооржицька ЗОШ І-ІІІ ст.» ( 1 група), опорний заклад « Оржицька ЗОШ І-ІІІ ст.. ім. І.Я.Франка»- 5 груп.

Керівниками гуртків здійснювалася відповідна робота щодо залучення до здобуття позашкільної освіти дітей соціально незахищених категорій. Ми вважаємо, що цю роботу потрібно активізувати з метою підтримки обдарованої молоді з числа незахищених верств населення та залучати до

позашкільної освіти дітей девіантної поведінки.

Підтримкою творчості, популяризацією педагогічних здобутків , дієвим засобом підвищення фахової майстерності є взаємовідвідування занять, проведення відкритих занять. Великий досвід роботи отримують педагоги і під час підготовки та проведення майстер-класів для дорослої аудиторії та для дітей.

Керівники гуртків постійно працюють над розширенням та впровадженнями в роботу інноваційних форм проведення гурткових занять та виховних заходів. Гурткові кімнати постійно поповнюються новими виробами, зразками, навчально-методичними матеріалами з досвіду роботи.

Ефективним та якісним показником результативності діяльності гуртків та кожного окремого вихованця нашого закладу, стимулом для розвитку та самоствердження учнів у середовищі однолітків є участь у конкурсах та організація масових заходів. Розкриття творчо-обдарованих дітей, їх всебічна підтримка та розвиток — основна складова роботи керівника гуртка, так і гуртка в цілому. Талант дитини є стержнем навколо якого формується і розвивається її особистість. Виявити і розвинути його – це головна мета педагога.

Результативність участі вихованців в різноманітних конкурсах, фестивалях, змаганнях є якісним показником роботи гуртків. Найвищих результатів у роботі досягають  гуртки декоративно –ужиткового мистецтва «Креативне рукоділля», «Народна іграшка» (керівник С.О.Твердохліб), «Паперопластика»,  (керівник Н.І.Малущенко), «Майстриня» ( керівник Зінченко Л.В.), «Чарівний пензлик» (керівник Т.М.Ведмідь)вихованці цих гуртків  неодноразово ставали переможцями районних, обласних конкурсів.

У 2017 навчальному році вихованці мали такі досягнення:

Районні конкурси

Районний конкурс «Новорічна композиція»

І місце-Вовкодав Каріна (керівник С.О.Твердохліб)

І місце-колективна робота вихованців гуртка «Чарівний пензлик»,(керівник Т.М.Ведмідь )

Районний конкурс «КВК - 2017»

ІІ місце – команда КВК (керівник Ведмідь Тетяна Миколаївна)

Районний конкурс «Веселка - 2017»

Гришко Олександр –І місце в районному етапі обласного огляду –конкурсу «Веселка-2017» (декламаторський жанр, керівник  С.О.Твердохліб).

Районний конкурс «Молодь обирає здоров’я»

І місце – конкурс плакатів ( гурток «Чарівний пензлик»керівник Ведмідь Т. М.)

Обласні конкурси

Обласний конкурс з образотворчого мистецтва «Барвисте перевесло» серед вихованців позашкільних навчальних закладів

ІІ місце – Ведмідь Анна,номінація «Графіка» (гурток «Чарівний пензлик»,керівник Т.М.Ведмідь )

ІІІ місце – Мироненко Анастасія, номінація «Живопис» (гурток «Майстриня», керівник Зінченко Л.В.)

Обласний конкурс «Знай і люби свій край»

ІІ місце -  Черненко Ілля  (гурток «Народна іграшка», керівник Твердохліб С.О.)

ІІ місце -  Ведмідь Анна  (гурток «Чарівний пензлик», керівник Ведмідь Т.М.)

Обласний конкурс малюнків «Україна - європейська держава»

ІІІ місце – Бзнуні Єлизавета (гурток «Чарівний пензлик»,

керівник Ведмідь Т.М.)

Обласний конкурс мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового жанру позашкільних закладів області

ІІ місце – керівник гуртка «Чарівний пензлик» Ведмідь Тетяна Миколаївна.

Колектив закладу співпрацює з установами та організаціями районного центру:

-відділом освіти, райдержадміністрацією, районною радою;

-районною бібліотекою;

-селищною радою;

-територіальним центром;

-оржицький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

-опорним закладом « Оржицька ЗОШ І-ІІІ ст.. ім. І.Я.Франка».

У 2017 вихованці брали участь у районних заходах:

-День захисту дітей;

- День Конституції;

-Свято Івана Купала;

-День Незалежності України.

Педагогічні працівники БТ беруть активну участь в організації

літнього відпочинку та оздоровлення дітей в дитячому оздоровчому таборі «Сонечко».

Через систему свят,конкурсів та масових заходів БДЮТ проводить роботу з  обдарованою молоддю. До участі в масових заходах залучалися  діти з неблагополучних сімей, що допомагає їм інтегруватись в суспільство. Масові заходи, які проводилися в Будинку творчості, спрямовані на всебічний розвиток особистості школярів, виховання кращих рис громадянина України, формування соціальної компетентності і активності дітей, стимулювання їх творчих здібностей.

Масова робота в закладі проводиться за такими напрямками:

народознавчі свята;

конкурсно – розважальні програми;

інтелектуальні програми;

конкурси, фестивалі, змагання;

благодійні акції.

Традиційними в закладі є День відкритих дверей, Свято обдарованих дітей, Новорічні свята, звіти гуртків. Вихованці беруть участь в районних змаганнях команд КВН та фестивалі «Молодь обирає здоров’я».

Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного  виховання, Програмою  національно-патріотичного виховання дітей та молоді Оржицького району педагоги БДЮТ постійно спрямовують виховну роботу на виховання свідомого громадянина, використовуючи інформаційно – комунікаційні технології.

Метою роботи педагогічного коллективу є виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, успадкування молодим поколінням духовних надбань українського народу, забезпечення духовної єдності. У закладі оформлено куточок державної символіки, де вихованці мають змогу ознайомитися з державними символами України.

Протягом навчального року у всіх гуртках є обов'язковими виховні години на теми національно-патріотичного виховання, проводяться тематичні виставки, вихованці  беруть участь у заходах до Дня Перемоги, виготовляючи подарунки ветеранам та воїнам АТО, у заходах вшанування  воїнів- афганців у районній бібліотеці, допомагають воїнам АТО, відвідують експозиції  районного музею.  Також вони  є активними учасниками  військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Педагоги знайомлять учнів з культурою українського народу. Традиційними стало свято у районній бібліотеці «Святий Миколай у гості завітав».

Про досягнення наших вихованців і здобутки педагогів закладу, про проведення масових заходів друкуються статті в районній газеті « Оржицькі вісті».

Важливою ланкою роботи навчального закладу є створення належних санітарно-гігієнічних, матеріально – технічних та безпечних умов навчання дітей. Оржицький БДЮТ   розміщений в окремій будівлі. Територія має упорядкований  вигляд. Але технічні показники актового залу приміщення не дозволяють вести навчально-виховний процес у безпечному для здоров’я вихованців режимі, стан залу знаходиться в аварійному стані, не відповідає державним санітарним нормам. Тому заняття гуртків проводяться в інших кімнатах та на базі опорного закладу «Оржицька ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І.Я.Франка»

Підсумовуючи роботу Будинку дитячої та юнацької творчості у 2017 році слід відзначити, що діяльність колективу позашкільного навчального закладу і надалі буде спрямована на забезпечення єдності у розумінні цілей позашкільної освіти і виховання між педагогами, вихованцями та їх батьками; залучення батьків, громадськості до співпраці у справі всебічного розвитку творчих, обдарованих дітей та підлітків; змістовне дозвілля вихованців; підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків; активне впровадження сучасних технологій навчання та виховання; зміцнення матеріально-технічної бази, покращення фінансово-господарського стану закладу.

« повернутися до списку новин