Оржицька районна рада

Звіт директора Староіржавецької ЗОШ І-ІІІ ступенів про виконання умов контракту в 2017 році

Переглядів: 772

У 2017 році робота Староіржавецької ЗОШ І-ІІІ ступенів була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», чинників законодавчих та нормативних документів в галузі освіти , дотримання норм Конвенції про права дитини.

Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, що полягає у створенні умов для одержання сільськими школярами якісної освіти, яка  дозволяє успішно жити у швидко мінливому світі, за допомогою індивідуалізації навчального процесу і впровадження нових освітніх технологій. Наша мета — це школа безпечних і комфортних - умов для учнів і співробітників.
Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні й вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних осо­бливостей та обдаровань: школу, у якій навчатимуться разом обдаровані діти та звичайні, і всі стануть успіш­ними в житті.

У закладі в наявності всі документи, які регламентують його діяльність: статут, концепція розвитку, річний план роботи школи. Навчальний план складено відповідно типовим навчальним планам.

1 вересня 2017 року  за парти сіло 74 учнів . До 1 класу зараховано 6 школярів. У навчальному закладі навчається учнів початкової ланки – 29, середньої – 38, 10-11 клас - 8 учнів. 

Кадрове забезпечення навчального закладу здійснюється у повній відповідності з навчальним робочим планом школи. На даний час у школі освітній процес забезпечує 18 педагогічних працівників та 1 учитель-сумісник. Всі педагоги мають вищу освіту та такі  кваліфікаційні категорії: вища категорія – 3 вчителі,  І категорія – 7 учителів,ІІ категорія – 4 учителів, спеціалісти - 4 педагоги.

У 2017 році заклад завершив роботу над єдиною методичною проблемою

 «Розвиток особистості  на основі впровадження  в навчально-виховний процес компетентісно - орієнтованого підходу шляхом підвищення інноваційної культури педагогів». Методичну роботу закладу  було спрямовано на забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, у формуванні національно свідомої, життєво компетентної особистості. Здійснювався пошук шляхів підходу до організації методичної роботи як до цілісної системи підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогів, формування у них потреби до саморозвитку і до самоосвіти..З 2017-2018 навчального року заклад працює над науково-методичною проблемою «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес».

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість учителів, які у 2016-17 н. р. пройшли курси підвищення кваліфікації при ПОІППО ім..В.Остроградського - Шинкаренко В.Б., Тищенко Л.В.,Нестеренко Л.А., Хоменко О.В., Шпурик В. Б., Назаренко Г.Г. Фахове зростання  відбувалося на обласних (Назаренко Г.Г.), районних семінарах( Зінченко Л.В.Куць Т.І.,) методичних об’єднаннях ,  майстер-класах. Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях творчих  груп вчителів -предметників шкіл  району,   використовують Інтернет-ресурси. У школі функціонують МО вчителів – предметників: суспільно- гуманітарного ( Тищенко Л.В.. ),природничо – математичного (Нестеренко Л.А..),вчителів початкових класів ( Прибудько Л.М),класних керівників ( Куць Т.І.) .

У березні 2016  - 2017   навчального року у школі на високому науково-методичному рівні було проведено районні  семінари заступників директорів школи з виховної роботи( ЗДВР Куць Т.І.)  та психологів району( психолог Зінченко Л.В.).

Аналізуючи роботу шкільних методичних об’єднань, спрямовану на залучення вчителів до участі  у професійному конкурсі «Учитель року », слід відзначити, що в даному напрямку робота проводиться не систематично і не активно.

Упродовж  навчального року вивчалася система роботи вчителів, які підлягали атестації: вивчалася  документація,  відвідувалися  уроки адміністрацією школи, здійснювався аналіз їх участі у роботі шкільних методичних об’єднань .

У межах предметних тижнів проведено різноманітні позакласні в заходи: конкурси, турніри, презентації для учнів різних класів, свята, інсценізації тощо. На високому науково-методичному рівні   проведено  тиждень  початкової школи( Шпурик Л.О., Прибудько Л.М., Виговська І.В.,Прищ Н.М.,) хімії (Коваленко Ю.В)., української мови (Назаренко Г.Г., Тищенко Л.В.,), історії( Шпурик В.Б.), математики( Нестеренко Л.А.), тиждень образотворчого мистецтва ( Зінченко Л.В.).

Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед освітянами,  не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

Учні нашої школи традиційно беруть активну участь у районних та обласних предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, оглядах. У цьому навчальному році наші учні брали участь у  ІІ районному  етапі    Всеукраїнських   учнівських олімпіад з базових дисциплін.  Прибудько Яна, учениця11 клас зайняла  І місце на районному етапі учнівських олімпіад з  математики, у 2016-2017 н.р., стала переможцем районного етапу конкурсу-захисту наукових робіт  МАН з математики (вчитель Нестеренко Л.А.).

Кропивка Владислава 8 клас здобула  І місце на районному етапі учнівських олімпіад  з української мови  , ІІІ місце – на районному  етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка( учитель Тищенко Л.В.) , Тищенко Віталій 8 клас - ІІ місце на ІІ районному етапі учнівських олімпіад  з  історії( вчитель Шпурик В.Б.).

Щорічно учні школи приймають активну участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»,  математичному конкурсі «Кенгуру» та у Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови «Гринвіч».

За результатами річного оцінювання  із 77 учнів  2 учнів   1-5 класів нагороджено  Похвальними листами.

 Долаючи найрізноманітніші труднощі сучасного життя, перебуваючи у постійному пошукові, колектив  школи прагне сіяти у душах і серцях молодого покоління «розумне, добре і вічне» .

У 2017 році початкову школу завершили 11 учнів,  8 випускників  9-го класу і       5 учнів одинадцятого класу .

Реалізація напрямків виховної роботи здійснювалася через систему традиційних загальношкільних, класних та позакласних заходів. З метою вдосконалення виховного процесу та системи роботи розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників, що сприяло забезпеченню якісної роботи з реалізації Програми Міністерства освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»  за такими напрямками: громадянське, військово-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне, превентивне виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.

Виховання передбачає глибоке розуміння вчителем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Саме на вирішення цих проблем спрямована робота виховної системи школи, в якій важливою ланкою є організація  контролю та керівництва (наради, накази, засідання педрад, засідання методичного об’єднання класних керівників).

Методична робота з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи класних керівників.

Для організації  позаурочної виховної  роботи  з  учнями   в школі  працюють гуртки : “ Майстриня”- Зінченко Л.В. ,«Веселад» - Кулик В.А.,“ Умілі ручки “ Виговська І.В. , «Юні  ерудити» - Прибудько Л.М. ,“Пізнайко “ _ Шпурик Л.О. ,«Волейбольний »  - Вовк О.Б. ,«Намистинка »  -  Прищ Н.М .  ,«Старт»    -  Кобзар Ю.О. Виховна програма школи виконана повному обсязі та  на належному рівні.  Так,   з метою виховання в учнів  любові до свого народу, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, формування моральних та культурних цінностей класними керівниками були проведені такі виховні заходи:

  На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, проведено роботу по залученню учнів до них. Виявлено учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин, девіантної поведінки. Проведена з ними робота дає результати. Протягом 2016-2017 начального року учнями школи не скоєно правопорушень, злочинів. Але потребує покращення профілактика здорового способу життя з метою пропаганди, формування вмінь та навичок  здорового способу життя, розширення функціональних можливостей організму дітей .  Для учнів проводилися спортивні свята, змагання, конкурси  «Веселі старти», «Козацький гарт», чемпіонати з тенісу, шашок тощо.

Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану роботи школи,  планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних заходів - Дня знань, Дня  учителя,Олімпійського тижня,Дня української мови та писемності, свята « Посвята  козачат», «Свята осені»,лінійки - реквієму до Дня Голодомору  1932-33 р. «Горить свіча..А ,може, то душа?». Вчителі володіють методикою планування, постійно намагаються урізноманітнити роботу з дітьми, плануючи проведення бесід, свят, зустрічей, виставок, конкурсів.   Яскравими святами у школі є Новорічні свята, день Святого Миколая,  предметні тижні. Усі педагоги використовують під час проведення виховних заходів інноваційні технології.

Постійно  шкільна команда бере участь у районному етапі гри «Дебати», фестивалі  «Молодь обирає здоров’я», « Джура».

З метою залучення учнів до культурних цінностей українського народу протягом навчального року було організовано  різноманітні  екскурсії до Полтавського обласного краєзнавчого музею, Черкаського зоопарку,відвідано  цирк на воді м.Київ, кондитерську фабрику у м.Кременчук.

Учні школи взяли участь у конкурсі художньої самодіяльності «Веселка» , де був відзначений виступ танцювального колективу, а гурт «Блек шторм» нагороджений дипломом ІІ ступеню.

Танцювальна, вокальна групи та гурт «Блек шторм» взяли участь у фіналі   конкурсу «Село моє», що проходив у с.Вишняки Хорольського району.

Члени гуртка «Майстриня» Прибудько Яна та Мироненко Анастасія взяли участь в обласному творчому конкурсі «Барвисте перевесло», де Анастасія виборола диплом ІІІ ступеню.

На початку березня шкільна команда «Жива енергія» взяла участь у фестивалі «Молодь обирає здоров’я»   , де отримала ІІ місце у конкурсі плакатів та була відзначена членами журі за виступ у літературно-музичній композиції.

Усі класні керівники провели в повному обсязі заняття з циклу «Безпека життєдіяльності»  щодо вивчення правил дорожнього руху, заняття щодо вивчення правил протипожежної безпеки, запобігання отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, безпеки з вибухонебезпечними предметами, безпеки на воді, безпеки користування електроприладами, .У школі проведено низку  заходів щодо залучення учнівської молоді до правової культури. Основними формами роботи в цьому напрямку традиційно залишаються бесіди про основи  правових знань.

Адміністрацією школи, класними керівниками протягом року здійснювались  організаційні заходи з правової освіти та виховання, профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх.

Паралельно з профілактичною роботою класних керівників у закладі організовано роботу практичного психолога з учнями, схильними до девіантної поведінки, що сприяє більш якісній роботі класних керівників саме з такими дітьми.

Медичне обслуговування учнів і працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів і вчителів у закладі працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування школярів, забез­печує профілактику дитячих захворювань.

Щорічно  діти проходять медичне обстеження. Відповідно до ре­зультатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на поточний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними до­кументами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4-х класів та пільгових категорій рішенням 27 сесії Староіржавецької с/ради  від 21 серпня  2017 року забезпечуються одноразовим харчуванням з розрахунку  один дітодень 9 грн. згідно Програми організації харчування  учнів 1-4 класів  та пільгових категорій  протягом другого півріччя 2017 року  на суму 29025грн.

Гаряче харчування учнів  проводиться згідно з графіком на 1-3-й перервах у їдальні школи. Загалом гарячим харчуванням охоплено 100 % учнів школи.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року кількість учнів пільгових категорій становить:

сиріт -0;

позбавлених батьківського піклування – 0;

інвалідів – 5;

чорнобильців – 0;

малозабезпечених – 8

з неповних сімей – 12;

багатодітних – 18.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

У закладі  запроваджене інклюзивне навчання для учениці з особливими потребами ( 5 клас), створено  необхідні умови для корекційно-розвиткових занять , виховання учнів пільгових категорій. Основною задачею соціально-психологічної служби є соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв'язків і партнерських відношень між сім'єю та школою.

Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Активно працює батьківський комітет та рада школи. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Практичним психологом та соціальним педагогом проводяться індивідуальні консультації з батьками учнів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, ходять до лісу. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень. Ми намагаємося ввести в традицію таку форму роботи з батьками  як батьківські конференції.  Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю, є батьківські збори.  Класні батьківські збори виявляють думки і точки зору як батьків, так і вчителя, виробляють колективні рішення і спільні єдині вимоги до навчання і виховання дітей. Ефективність класних батьківських зборів значною мірою залежить від вибору вчителя для обговорення з батьками актуальних для них педагогічних проблем. Батьки отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, мету запровадження нових предметів і курсів.

Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу.  Особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань        

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя,тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму ді­тей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педагогічного колективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних пра­вил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій  та інших нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено комісію з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з працівниками.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1968 році. Але, незважаючи на її відносно молодий вік, вона вже зараз потребує значних матеріальних вкладень в ремонт, насамперед, приміщення колишнього інтернату, адже школа немає актового залу. Дуже нагальною є потреба в сучасному кабінеті інформатики. Система опалення школи потребує перепроектування теплотраси для зменшення енерговитрат. Не в найкращому стані електромережа школи. Школа потребує встановлення огорожі вздовж проїжджої

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Оржицької райдержадміністрації. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.

Адміністрацією, педагогічним колективом, обслуговуючим персоналом школи приділяється багато уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними  стендами, активно проводиться робота з озеленення коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають вчителі та учні школи. Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. Приміщення школи завжди ретельно прибрані, продезінфіковані.

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. 

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу.

Адміністрація школи використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. 

Відзначаючи досягнення в роботі педагогічного колективу у навчальному році, слід указати й на  окремі недоліки:

потребує вдосконалення співпраця класних керівників з батьками, залучення їх до проведення виховних заходів;

необхідно покращити роботу з виявлення та підтримки талановитих, обдарованих учнів;

слід активізувати профорієнтаційну роботу з учнями з метою здійснення правильного та своєчасного вибору майбутньої професії;

 недостатня робота здійснюється щодо дієвості батьківського всеобучу.

Учителі школи не виявляють ініціативи щодо участі у фахових конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року».

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці в навчальному закладі. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт  харчоблоку, навчальних кабінетів,  фарбування спортивного залу . Замінено 31 віконний блок на енергозберігаючі, утеплено укоси на них. 

Організація регулярного безкоштовного підвезення дітей шкільного віку до місць навчання  і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

На   сьогодні забезпечено регулярне перевезення  учасників освітнього процесу за програмою «Шкільний автобус»: 22 учнів із  Новий Іржавець, 3 учнів  з с.Чайківщина  та 10 вчителів здійснюється шкільним автобусом. Протяжність маршруту 100.2 кілометри. Кошти на пальне виділяються за рахунок субвенції сільської ради в  розмірі 91030 грн.

На основі аналізу навчально-виховної та методичної роботи, потреб та інтересів педагогів, з метою формування інноваційної культури та підтримки творчих ініціатив педагога як важливих чинників забезпечення якісної освіти, реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої творчої особистості необхідно спрямувати роботу школи  у 2017-2018 навчальному році на вирішення наступних завдань:

1.Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Спрямувати роботу  педагогічного колективу на впровадження положень закону України « Про освіту», державного стандарту початкової школи.

3. Сприяти упровадженню інформаційно-комунікативних, проектних та здоров’язбережувальних  технологій у навчально-виховний  процес, застосовувати їх в управлінській діяльності.

4. Удосконалювати зміст, форми і методи  освітнього  процесу шляхом:

забезпечення кожному з учнів рівного доступу до якісної освіти;

 здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп’ютеризації;

забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;

виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників навчально-виховного процесу.

5. Розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх кваліфікаційний та професійний рівень.

6. Удосконалювати систему планування та координації всіх ланок  освітнього процесу.

7. Уживати всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів, електроенергії, води.

Усе ці кроки  сприятимуть формуванню позитивного іміджу школи,  формуванню конкурентноздатних випускників закладу , які гідно працюватимуть і навчатимуться в Україні та інших куточках світового простору.« повернутися до списку новин