Оржицька районна рада

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Переглядів: 596

До районного бюджету за перший  квартал 2017 року надійшло доходів у сумі 66060,9 тис. грн. (105,0 відсотка плану ), що на 11386.1 тис. грн. або в 1,2 рази більше надходжень 2016 року.

Доходи загального фонду виконано в сумі 65293,1 тис. грн. (105.1 відсотка плану), спеціального фонду  –  в сумі 767,8 тис. грн.

Виконання плану доходів  загального фонду районного бюджету (без офіційних трансфертів) забезпечено на 159,3 відсотка, надійшло 10526,0 тис. грн. Понадпланово одержано доходів у сумі 3918,2 тис. грн. 

Основним податковим джерелом надходжень до районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Фактичні надходження податку склали 10497,5 тис. грн. (159.1 відсотка до плану). 

У структурі доходів районного бюджету за звітний період найбільшу питому вагу мали субвенції з державного бюджету  та місцевих бюджетів – 78,2 відсотка (51673.5 тис. грн.), дотації – 4.8 відсотка (3203,1 тис. грн.), податок на  доходи фізичних осіб  –  15.9 відсотка(10497,5 тис. грн.).

Видатки районного бюджету за  І квартал 2017 року склали 63515,5 тис. грн. Проти попереднього року  їх обсяг збільшився на 74147,6 тис. грн.

Касові видатки загального фонду районного бюджету здійснені на рівні 87,3 відсотка планових асигнувань та склали 62659,3 тис. грн., спеціального фонду – 856,2 тис. грн.

Фінансування районного бюджету здійснювалося відповідно до  помісячного розпису асигнувань та  зареєстрованих в управлінні Державної казначейської служби України в Оржицькому районі Полтавської області фінансових зобов’язань. Першочергово кошти виділялися на заробітну плату з нарахуваннями, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші захищені статті видатків загального фонду бюджету відповідно до пункту 6 рішення районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік»

Касові видатки соціального спрямування за перший квартал 2017 року були здійснені в обсязі 51487,0 тис. грн., у тому числі за загальним фондом  – 51455,2 тис. грн. Питома вага видатків соціального спрямування в загальній сумі всіх  видатків районного бюджету дорівнює 81,1 відсотка.

На оплату праці працівників бюджетних  установ витрачено  11764,7 тис. грн., у тому числі за загальним фондом  – 11738,6 тис. грн.,  на нарахування на заробітну плату – 2629,9 тис. грн., у тому числі  за загальним фондом  –  2624,2 тис. грн.

Видатки бюджету на соціальне забезпечення склали 37092,4 тис. грн.

На оплату комунальних  послуг та енергоносіїв за звітний період касові видатки проведено в сумі 4754,4 тис. грн., у тому числі  всі видатки  за загальним фондом.           

Капітальні видатки районного бюджету здійснено в обсязі  202,2 тис. грн.

Видатки районного бюджету на галузі соціально-культурної сфери за  перший квартал 2017 року були проведені в сумі 63061,5 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 62260,7 тис. грн. Питома вага на галузі соціально-культурної сфери  в загальній сумі всіх видатків районного бюджету становить 99,3 відсотка.

У розрізі функціональної  класифікації видатки на галузі соціально-культурної сфери були здійснені в таких обсягах:

- освіта – в сумі 16509,6 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом –  16153,0 тис. грн.;

- охорона здоров’я – в сумі 5800,0 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом – 5631,4 тис. грн.;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – в сумі  38729,7 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом  – 38604,3 тис. грн.;

- культура і мистецтво – в сумі 1911,3 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом  –  1761,1 тис. грн.;

- фізична культура і спорт  – 110,9 тис. грн., у т.ч. за загальним фондом  – 110,9 тис. грн.

На утримання Трудового архіву Оржицького району витрати становили 26,2 тис. грн.

За інформацією фінансового управління   райдержадміністрації « повернутися до списку новин