Оржицька районна рада

Звіт директора Чевельчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Оржицької районної ради про виконання умов трудового контракту за 2017 рік

Переглядів: 934

Як директор школи, у своїй діяльності протягом 2017 року  я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу.

Чевельчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є колективною власністю Оржицької районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється через відділ освіти Оржицької РДА, якому делеговані відповідні повноваження та сільськими радами сіл Чевельча та Сазонівка.

2. Кадрове забезпечення.

Педагогічний колектив школи складається з людей, абсолютна  більшість з яких – учителі за покликанням, віддані своїй роботі і дітям. Серед членів колективу є висококваліфіковані спеціалісти, які мають великий досвід  здатні творчо підходити до розв’язання завдань, які ставляться перед освітою. Частина вчителів тільки починає іти педагогічною стежкою, але вони мають добрі теоретичні знання по фаху  і готові вчитися ефективно застосовувати їх на практиці, переймати досвід старших колег. Такий сплав молодості і досвіду  - це колектив,  готовий іти крок за кроком до нової якості школи.

У 2017 навчальному  році  штатними працівниками Чевельчанська школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів  враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Майже всі педагоги школи пройшли навчання з інформаційними технологіями по програмі Іntel «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.

Школа має висококваліфікований педагогічний колектив учителів та вихователів. На даний час ми працюємо за універсальним профілем. Освітні послуги надають 20 педагогів. Середній вік працюючого 39 років,  але  30% колективу становлять вчителі віком до 30 років.

Кількісний склад педагогічних працівників:

Усього педагогічних працівників – 20, з них:

Учителів – 16

Вихователів ГПД – 1

Практичних психологів – 1 

Педагогів-організаторів – 1 

Бібліотекарів – 1.

Вищу освіту мають 17 (85%) учителів, середню спеціальну 2 (10%) вчителів, 1 молодий учитель ще продовжує навчання для здобуття вищої освіти.

Серед членів колективу учителів вищої кваліфікаційної категорії 2 (10%), учителів першої категорії 8 (40%), учителів другої категорії 3 (15%), спеціалістів 7 (35%), мають звання «Старший учитель» - 2 педагогічні працівники (Подолянко Л.І., Ревенко О.О.).

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: . Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 17,5 год.

3. Методична робота.

У ІІ семестрі 2016-2017 н. р. методична робота у школі проводилася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання наказів Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, наказу «Про організацію методичної робот із педагогічними працівниками освітніх закладів району в 2016/2017 н. р.» та наказу  відділу освіти Оржицької РДА «Про організацію методичної робот із педагогічними працівниками освітніх закладів району в 2017/2018 н. р.»

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України з метою подальшого удосконалення і розвитку методичної роботи в школі було видано наказ  по школі «Про організацію методичної роботи на 2016/2017 н. р.».

Головна метою  методичної роботи у 2017 н.р. було підведення підсумків над проектом «Шлях до успіху», його темою було «Впровадження у навчально-виховний процес технології «Створення ситуації успіху на уроках».

Методичну роботу координувала методична рада школи, яка протягом року розглядала питання про підсумки методичної роботи в школі, організацію роботи з молодими вчителями, про стан позакласної роботи по предметах та роботу з обдарованими і здібними дітьми, про стан самоосвіти учителів, реалізацію технології «Портфоліо».

У школі в цьому навчальному році працювало четверо молодих вчителів, тому для них була створена школа молодого вчителя. За планом її роботи передбачалися як спільні засідання, так і індивідуальна робота наставників та адміністрації школи з молодими вчителями.  Основна увага була приділена роботі з шкільною документацією, плануванню і проведенню уроків різних типів, забезпеченню стійкої дисципліни на уроках, методам формування інтересу до предмета, який викладає конкретний учитель.

В ході методичної естафети, яка проводилася в присутності заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи та молодих вчителів району,

вчителі школи розповіли про набутий протягом чотирьох років роботи над проектом «Шлях до успіху» досвід створення ситуації успіху на різних етапах уроку та у виховній роботі, показали фрагменти уроків та пристендові уроки, де впроваджувалися прийоми створення ситуації успіху. Як підсумок роботи було укладено брошуру «Шлях до успіху», примірник якої було подаровано в кожну школу.

У другій половині другого семестру проводилося діагностичне дослідження, спрямоване на виявлення змін у самооцінці теоретичних знань та практичних навичок вчителів школи у впровадженні в навчально-виховний процес  технології «Створення ситуації успіху»  після закінчення роботи над проектом «Шлях до успіху».  Проводилося також анкетування стосовно вибору проблемної теми школи на наступний період. З вересня 2017 року педагогічний колектив обрав нову тему методичної роботи, як «Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій як необхідна передумова творчого зростання вчителя та засіб формування ключових компетентностей  і забезпечення умов для самореалізації особистостей школярів».

Згідно плану проводилися засідання педагогічної ради, як однієї з провідних форм методичної роботи. Питання, які там розглядалися, були спрямовані на аналіз навчального процесу, його окремих ланок, вироблення тактики поліпшення результатів роботи вчителів та учнів.

Була спланована і проводилася робота з молодими вчителями , до яких були прикріплені наставники, організовувалися консультації членами адміністрації школи з різних питань навчально-виховного процессу, відвідування ними уроків та виховних заходів більш досвідчених колег.

  У 2017  році атестувалося 6 учителів, згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників». За результатами атестації учителю музики Слинько В.М  встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 11-го тарифного розряду»,  учителеві української мови та літератури Цілуйко І.Г. на вчителеві англійської мови Котух В.М. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователю ГПД Юрченко О.Л. та вчителеві математики Ковризі О.І. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», психологу школи Бондаренко Л.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії. За підсумками роботи навчального року у серпні 2017 року на педагогічній конференції учителі Котух В.М. та Бондаренко Л.В.  були  нагороджені грамотами  відділу освіти «За сумлінну творчу працю та вагомий внесок у виховання учнівської молоді»

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. На високому рівні у листопаді 2016  року пройшов районний семінар заступників з навчально-виховної роботи та молодих спеціалістів.

Наші вчителі школи брали участь у районному конкурсі «Учитель року 2015». «Учитель року 2016».

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2016-2017  навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017  року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 10  учнів (з них – 1 учень на індивідуальному навчанні вдома). У 2016-2017 навчальному році 14 учнів 9 класу та 7 учнів 11 класу у цьому році закінчили навчання. Усі вони склали заліки, державну підсумкову атестацію та отримали документи про освіту.

Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Цього року учасниками конкурсу юних знавців фізики «Левеня» стали 8 учасників, а конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» - 30  учасників. Наші учні брали участь у творчих конкурсах Всеукраїнський конкурс знавців англійської мови «Грінвич», Всеукраїнський конкурс з українознавства «Соняшник», Всеукраїнський конкурс з зарубіжної літератури «Sunflowers», природничий конкурс «Геліантус», участь у конурсі написання твору-есе «Я - європеєць» Нажаль, на цьогорічний конкурс МАН було подано всього одну роботу, але через хворобу дитину ми її не презентували.

Досить хороші показники участі наших школярів у районних олімпіадах. Серед переможців районних олімпіад  з укр.мови та літератури, хімії, конкурсів з української мови П.Яцика та мовно-літературного ім.. Т.Г. Шевченка. Велика заслуга в цьому вчителів, які готували дітей до олімпіад, але хотілося б щоб ця кількість переможців зростала. Підготовка учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів у 2017 навчальному році майже не змінилася. Вчителі недостатньо приділяють уваги при роботі з обдарованими учнями в позаурочний час.

Наші учителі старанно працюють над самоосвітою, наприклад, вчителька основ здоров'я Гордієнко Я.Г. брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Бути здоровим – жити здорово!», вчителька математики   Коврига О.І. опублікувала власний авторський матеріал в мережі Інтернет на сайті: «Super.urok-ua.com». Назви публікацій: Виховний захід до 8 Березня «Матусин день», Конспект уроку та презентація на тему «Прямокутна система координат. Координатна площина.», Сценарій виховного заходу «Наймилішій, найріднішій мамі…», Урок-презентація на тему «Тіла обертання. Об’єми та площі поверхонь.» та брала участь у вебінарах від видавництва «Ранок».

Вчителька математики Подолянко Л. І. уклала збірки   «Нестандарні уроки математики», де розмістила розробки своїх  власних нестандартних уроків, «Параметр і похідна», а також брошури для молодих учителів «Уроки перших уроків», «Шлях до  успіху» (рекомендації по створенні ситуації успіху).

2016-2017 н. р. закінчив 131 учень. З них атестовано 114 учнів. За результатами річного оцінювання якість знань учнів складає 29 %, відсоток успішності становить 70 %.   Високий рівень навчальних досягнень по всіх класах мають 10 учнів (8,5%), з них 6 учнів – це учні 2-4 класів. Достатній рівень навчальних досягнень мають 23 учні (20%), з них 10 учнів початкових класів, 9 учнів основної школи і 4 учні старшої школи.

Мають початковий рівень знань з 1-17 предметів 34 учні, найбільше таких учнів у 7 та 9 класах (6 і 5 відповідно).   Класів з повною успішністю немає, найвищий відсоток успішності  серед класів початкової школи у 3 класі (90%), серед  5-11 класів у 5 класі (73%), найнижчий цей показний у 6 класі (43%), цьому класі з 7 учнів 4 мають початковий рівень знань з 1-3 предметів, а Журко Олександра  з 9 предметів. Тільки 50% учнів  не мають балів початкового рівня у 7 класі.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, адміністрація дійшла висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися деякі учні, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів. Це Гордієнко Д. (8 клас),  яка має  9 балів тільки з російської мови та хімії, Юрченко Д., Кіяниця О., (2 клас), Кукуріка А., (4 клас)  має 9 балів тільки з математики, Верескун Д. (3 клас, математика), Рудь Я. (3 клас, читання, математика). 14 учнів мають по 1-2 оцінки середнього рівня, решту предметів вони засвоїли на достатньому чи високому рівні. Це Бура О., Кукуріка Ю., Дворова В. (5 клас, іноземна мова), Бура Я.(8 клас, іноземна мова), Шкіря Д. (7 клас, алгебра, геометрія), Трипун Е. (8 клас, історія, геометрія, хімія), Макаренко Р. (4 клас, англійська мова),  Баран П., Линник Р. (3 клас, математика), Безрук А. (6 клас, математика), Атес Д. (6 клас, українська мова, математика).Серед класів найвищий середній бал має 8 клас - 7, 2 бали, найнижчий – 9 клас - 6,0 балів. Серед учнів лідерами є Котух О. (5 клас) – 10,5 бала, Тимошенко Н. (8 клас), -10,2 бала, Хилюк А. (10 клас) – 10,1 бала, Гордієнко Т.( 10 клас), Гордієнко Д. (8 клас) - по 10 балів.

Найнижчий середній бал мають учні 10 класу – Ільченко К. (2,8 бала), Міщук О. (2,1 бала). Ще 8 учнів мають середній бал нижче 4.

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, від­сутня система роботи зі слабовстигаючими уч­нями й учнями, які пропускають заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із бать­ками, несвоєчасне повідомлення батьків про рі­вень успішності дітей через щоденники.  Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, продуктивної та творчої діяльності.

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

Вже не перший рік в Україні йде впровадження процесу зовнішнього незалежного оцінювання учасників вступної кампанії у ВУЗи. Наказом по відділу освіти директор школи був призначений відповідальним за тестування, Хало О.Ю., класний керівник 11 класу та Зосенко В.М., учитель інформатики, помічниками відповідального, за реєстрацію випускників нашої школи. Коврига О.І. відповідальна за відправку документів до Харківського регіонального центру оцінювання якості знань.

Щодо результатів тестування серед наших випускників то в цілому результати тестів відповідають рівню оцінювання у школі.  Найкраще випускники справилися по предметам: українська мова та література. Дещо гірші результати з історії та математики. Звісно оцінювати роботу вчителів стосовно цих результатів не доцільно, адже на результати можуть впливати різні чинники: різна складність тестів, невелика кількість учасників з деяких предметів, але задуматись є над чим. Один учень склав тест з математики  на 190 балів з 200 можливих., а це тверді 11 балів.

6. Виховна та позакласна робота.

Протягом 2016-2017 н.р. виховна діяльність навчального закладу була спрямована на виконання “Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, програми “Школи – родини ” Чевельчанської ЗОШ-IIIс.т., Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р..

Відповідно до Основних орієнтирів виховний процес в школі  здійснювався в напрямку громадянського, патріотичного, превентивного, родинного виховання з метою створення системи виховної роботи як школи - родини.

У роботі з дітьми впроваджувався досвід родинної та козацької педагогіки.

Протягом навчального року на нарадах при директору школи розглядалися такі питання виховної роботи:

-про основні напрямки виховної роботи на 2016- 2017 н.р.;

-про оновлення банку даних  дітей пільгового контингенту;

-огляд нормативних документів з виховної роботи;

-аналіз навчально – виховної роботи у  жовтні- грудні та дотримання учнями  вимог Статуту школи;

-про результати роботи батьківських комітетів за 2016-2017 н.р.;

-про організацію та проведення осінніх,зимових, весняних  канікул;

-про роботу з учнями які стоять на внутрішкільному обліку;

-про стан роботи з попередження дитячого травматизму в 2017 навч. році;

-аналіз відвідування гуртків учнями пільгових категорій ;

-про підсумки місячника право виховної роботи;

-про результати роботи з обдарованими дітьми;

-про роботу шкільної бібліотеки.

На цих нарадах були заслухані звіти класних керівників Цілуйко І.Г. (11 кл.), Кривенко Н.М. (10 кл.) про роботу з дітьми, які стоять на внутрішкольному обліку, мають пропуски уроків без поважних причин.

У школі працює 1 платний гурток “Юні солісти” (кер.Слинько В.М.) та 4 безплатні гуртки: “Квілінг” (кер. Юрченко О.Л.), основи журналістики (кер. Цілуйко І.Г.), гурток з інформатики «Піксель» (кер. Зосенко В.М.), гурток лицарського виховання «Джура» (кер. уч. фізкультури Коломієць В.Д.).

 Працює секція спортивних ігор (кер. уч. фізкультури Коломієць В.Д.). усі члени якого брали активну участь у районних та обласних спортивних змаганнях,зокрема Дудка А. зайняв 1 місце в стибках у висоту легкоатлетичного чотириборства. Призером цих змагань також став  Дмитренко Я. (біг 800м.). Щорічно навчальний заклад бере участь у різних районних спортивних змаганнях. Вагомих результатів досягла команда хлопців і дівчат з легкої атлетики. 3 місце вибороли Рябчич В. та Морінко А. (біг 600м.). Морінко Б. відзначився на дистанції 800 м. Учасниками обласної Спартакіади були Дмитренко Я. та Морінко Б., яка були нагороджені грамотами та грошовими преміями відділу освіти Оржицької районної ради.

У навчальному закладі діє дитяче об’єднання “НЕОН”, складовою частиною якого є дитячий підрозділ “Козачата”. Щорічно  проводяться вибори президента школи та день учнівського самоврядування. В рамках дитячого об’єднання діє рада чергових командирів школи в кількості 4 школярів, учнів 10 – 11 класів, робота якої спрямована на вироблення в учнів  свідомої дисципліни, бережливого ставлення до шкільного майданчика, попередження негативних явищ у шкільному середовищі. В рамках дитячого самоврядування діє учнівський парламент та рада міністрів, які на своїх засіданнях розглядають важливі питання життя дітей в школі.

Учитель української мови та літератури Хало О.Ю. організувала групу юних кореспондентів для підготовки та випуску шкільної газети “Джерельце”. Під її керівництвом раз у квартал випускається електронна газети “Есемеска”.     Протягом 2017 н. р. виховна робота навчального закладу була спланована щомісячно і потижнево згідно вимог щодо планування виховної роботи. Проведено тижні учнівського самоврядування, права, новорічних свят, патріотичного та національного виховання та ін..

З 2008 року навчальний заклад діє як “Школа - родина”. У відповідності з її завданнями  розроблено  програму на період до 2020 року. Кожен клас – родина працює за наступним напрямком:

“Лелече гніздо” – 1-4 класи;

“Веселка ” – 5 кл.;

“Родинне тепло ” – 6 кл.;

“Берегиня ” – 7 кл.;

“Оберіг ” – 8 кл.;

“Веселий вулик ” – 9 клас;

“Фортеця ” – 10 клас;

“Зоряна родина ” – 11 клас.

Звіти за цими напрямками проходять у формі проектів та майстер – класів: “У родинному колі” (кл.кер. – 6 кл. Шваченко Л.С.), “Моя класна родина” (кл. кер. 9 кл. Кривенко Н.М.) та ін..

Ефективно використовується виховний потенціал родинної світлиці. В ній проведено «родинне коло» класним керівником Бублик Т.І. на тему ”Домашні обереги”(3 кл.).

Аналіз відвіданих виховних закладів показав, що робота класних керівників Сіренко О.В., Шваченко Л.С., Бублик Т.І., Цілуйко І.Г., Хало О.Ю., Шупортяк В.М. якісно спланована та проводиться на належному рівні.

У школі діють пошуковий загін “Пам'ять” (кер.уч. історії Ревенко О.О.) та волонтерський загін “Милосердя” та «Не будь байдужим» (кер. Слинько В.М.). Члени цих загонів проводили активну пошукову та громадську роботу.

Робота з батьками проводиться в напрямку впровадження інноваційних методів роботи з батьківською громадськістю. На загальношкільних батьківських зборах обговорено підсумки успішності та поведінки учнів за минулий навчальний рік, вироблено рекомендації батькам як поліпшити успішність дитини,як попередити негативні явища в учнівському середовищі.. В школі діє загальношкільний батьківський комітет, штаб профілактики правопорушень, які працюють згідно вимог нормативних документів та вирішують актуальні питання навчально – виховного процесу.

Робота з батьківською громадськістю проводилась шляхом впровадження ефективних методів роботи. 

Уся виховна робота була спрямована на виконання розробленої в навчальному закладі програми «Школи - родини» і спланована щотижнево, зокрема:

Тиждень О Б Ж,

Тиждень учнівського  самоврядування,

Тиждень протипожежної безпеки,

Тиждень протидії торгівлі людьми,

Тиждень культури поведінки,

Тиждень пам'яті героїв Небесної сотні,

Місячник шкільної бібліотеки,

Тиждень екологічної освіти та виховання,

Тиждень національного та патріотичного виховання

Тиждень профілактики і боротьби з СНІДом

Тиждень науки,

Тиждень  звичаїв та традицій українського народу,

Тиждень соборності України ,

Шевченківські дні,

Тиждень родинного виховання,

Тиждень довкілля та охорони навколишнього середовища,

Предметні тижні.

Учні активно беруть участь у заходах до Дня Миру, Дня прапора, Дня Конституції та Незалежності, Дня Гідності та Свободи та інших.

Пріоритетним напрямком виховної роботи залишається правове виховання. Проведено місячник правових знань, Всеукраїнський тиждень права, створено систему роботи з учнями, які стоять на внутрішкільному обліку. Щодо них проводиться індивідуальна та корекційна робота з боку різних соціальних служб та закріплених за ними наставників. Щорічно проводяться огляди сімей різних соціальних категорій та складаються відповідні акти обстеження умов проживання та виховання дітей . В школі існує система профілактичної роботи, яка передбачає контроль за відвідуванням учнями школи, розроблено цикл виховних заходів на правову тематику з урахуванням індивідуальних особливостей школярів. На основі виховного плану розроблено план по правовому виховання учнів, щоквартально проводиться моніторинг стану профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та злочинності серед учнів, розроблено ряд заходів щодо посилення системної роботи з формування правової культури учнів.

Однак слід відмітити зростання кількості дітей  схильних до правопорушень. Їх на сьогодні 4 осіб (Ільченко І., Ільченко К., Марцинкевич Р., Журко О.) За ними закріплені педагоги – наставники, з кожним проводиться профілактична робота згідно плану індивідуальної роботи з учнями, які схильні до правопорушень. Спільно з органами учнівського самоврядування проводяться профілактичні заходи щодо попередження   бездоглядності дітей.

Значна увага приділяється створенню сприятливої психолого - педагогічної атмосфери в кожному класному колективі. Практичний психолог проводить роботу з профілактики шкідливих звичок, здійснює профорієнтаційну роботу не лише в 9 та 11 кл., а і в інших класах.

     Проводяться заняття з елементами тренінгу на різну тематику,індивідуальні консультації з  дітьми «групи ризику» та з усіма учасниками освітнього процесу.

Педагогічний колектив приділяє значну увагу організації дозвілля школярів, залученню їх до суспільно - корисної роботи. В школі діє 2 волонтерських загони, учасники яких є ініціаторами і активним учасниками низки акцій: «Милосердя», «Доброта», « Допомога дітям війни» та ін.. У 2017 році учні школи брали участь у конкурсах «Новорічна іграшка» та «Український сувенір», серед яких Дмитренко М. зайняла І місце на районному рівні. Група учениць 10 класу у  травні 2017 року  брали участь у проекті від компанії «Кернел», який полягав у розробці корисної моделі для сільського господарства. Винахід прозвали «скануючий літак», за що були нагороджені подарунками. Діти школи є постійними учасниками художньої самодіяльності «Веселка» (ІІІ місце - танок), фестивалю-конкурсу «Ми віримо в гарне майбутнє» та «Молодь обирає здоров'я», Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура» («Сокіл»), заходу до Дня захисника України (смт. Новооржиця, 2017 р.).

У  2017 році спробували взяти участь у проекті «Енергоефективні школи: нова генерація»

Щотижня проводяться виховні класні години, раз у місяць дитячі ранки, традиційні свята.

В навчальному закладі систематично проводиться пошукова та краєзнавча робота.  Протягом навчального року проведено місячник чистоти і озеленення, тиждень охорони навколишнього середовища та інші заходи екологічного спрямування. Учні школи брали участь в Всеукраїнській акції «За чисте довкілля», висаджували дерева (липи, верби) та 10 кущів троянд, прибирали територію, неодноразово були учасниками у конкурсі плакатів «Природа і люди», природоохоронній акції «Годівничка» (ІІІ місце), «Парки України».

  Згідно плану, щопонеділка 2 рази в місяць відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу.

  Школа має тісні стосунки з батьківською громадськістю .В кожному класі діє батьківський комітет,який координує свою роботу у відповідності з напрямками роботи загальношкільного батьківського комітету. На їх засідання виносяться актуальні питання шкільного життя. В навчальному закладі працює рада школи ,яка бере активну участь в його житті.

Батьки школярів є активними учасниками життя класів – родин  і не стоять осторонь їх проблем.

7. Правовиховна робота.

 У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

- конкурси інтелектуально-розважальної гри «Дебати».

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- батьківські лекторії.

- відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом школи Бондаренко Л.В.  регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема вживання старшокласниками спиртних напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, на обліку в кримінальній поліції у справах неповнолітніх Оржицького РВ УМВС перебуває 3 учнів – Ільченко К., Ільченко І., Марцинкевич Р. за крадіжки.

8. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 3;

• інвалідів – 2;

• чорнобильців – 2;

• малозабезпечених - 16; діти учасників АТО – 6;

• багатодітних – 40.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: районний фестиваль «День сонця,миру і тепла», участь у районних новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування цирку у школі, подарунки до нового  року за кошти сільських рад Чевельчі та Сазонівки, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Ромашка». Деякі діти з пільгових категорій за кошти районного бюджету мають змогу оздоровитися у дитячих оздоровчих таборах державного значення. Також за бюджетний кошт сільських рад діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування, діти-сироти  щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 9,00 грн. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи. 
09. Медичне обслуговування учнів

Медичне обслуговування учнів навчального закладу в 2017 році повинно було здійснюватись за такими пріоритетними напрямками:

– освітня робота із збереження здоров’я та формування здорового способу життя,

– профілактична робота з попередження гострих та хронічних захворювань,

– пропаганда здорового способу життя,

– профілактика шкідливих звичок,

– впровадження оздоровчих заходів та заходів із загартовування, спрямованих на покращення стану здоров’я та зниження захворювань,

– впровадження заходів із зміцнення здоров’я,

– обстеження учнів та вихованців з метою виявлення дітей з хронічними захворюваннями,

– контроль за спецгрупою дітей, але я вважаю, що не всі пункти були виконані.

 З 2014 року в школі працює медична сестра Кохан Тетяна Сергіївна, стаж роботи 6 років, закінчила Лубенський медичний коледж, до цього працювала в Чевельчанській амбулаторії.

Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.  Цікаво і змістовно відбувається оздоровлення молодших школярів у пришкільному літньому оздоровчому таборі «Ромашка». Цього року вихованцями табору стали учні 1-4 класів школи та діти пільгових категорій. Я думаю, що в цьому році оздоровчу кампанію проведено на високому рівні. Під час оздоровлення у таборі були проведені цікаві масові заходи: екскурсії, конкурси, розваги, риболовля, день партизана.

11. Організація харчування у школі.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. . Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів та пільгових категорій  забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Учні всіх класів теж забезпечуються гарячим  харчуванням. Гаряче харчування учнів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні школи.

 Протягом 2016-2017 н. р. учнів нашого закладу харчувалися за кошти сільських рад сіл Чевельча та Сазонівка, до 1 вересня  2016 р. з розрахунком 9,00 грн на один дітодень. Безкоштовно харчуються учні 1-4 класів, всього 57 учнів та діти пільгових категорій..

У школі протягом 2016-2017 н. р. цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Ромашка». Цього року вихованцями табору стали 57  учнів початкової школи та майже 25 учнів пільгових категорій. У цей період здійснювалося двохразове харчування учнів, на табір закладено бюджет у розмірі 18368  грн, з розрахунку 16 грн на день на 1 дитину. А також спонсорська допомога СТОВ «Красенівське» у розмірі 3,5 тис. грн. на придбання ігор, подарунків та солодких призів.

12. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Чевельчанській школі є батьківські збори та індивідуальні бесіди. Тематика бесід  підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей.  У школі 1 раз на семестр проводиться загальношкільна батьківська конференція, де розгядаються питання про відвідування учнями школи, про харчування, різні небезпечні ігри в соцмережах, медичне обслуговування.

13. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим у цьому році травматизм дітей на уроках фізкультури не виявлений. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. У разі виникнення травматизму обов’язково комісія з’ясовує  причини виникнення травм, аналізує, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

14. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля нової школи прийнята в експлуатацію майже 15 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування деяких потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Оржицької РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії та природного газу. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Велику допомогу надають школі  сільські ради с.Чевельча та с.Сазонівка. З бюджету сільської ради с. Чевельча виділено гроші на 4 пластикові вікна в актовий зал. На початку 2017 року закуплено 7 нових комп’ютерів, які ми успішно підключили до Інтернету, і тепер для дітей не проблема знайти потрібну інформацію, придбано дві нові плити для шкільної їдальні (4-х та 2-х камфорні), надано 8000 грн для придбання посуду, куплено новий фотоапарат. Враховую сюди і харчування і підвіз (близько 10 тис. грн.). Від с. Сазонівки ноутбук для користування учителям початкових класів, принтер. За сам підвіз Сазонівська с/р платить майже 40 тис.грн, а також харчування. У цьому році придбано  деякі елементи костюмів для команди школи, які беруть участь у конкурсах та фестивалях, куплено новий тонометр. У 2017 році провели косметичний ремонт коридор початкової школи, оживили його малюнками,фотографіями та зверненням до дітей та незадовільним залишається спортзал, в ньому уже 15 років не проводився капітальний ремонт.

 За позабюджетні кошти здійснювався ремонт шкільної оргтехніки (принтера, ксерокса), проведені зварювальні роботи: металевих частин стільців,  закупівля запчастин до насоса, замка для вхідних дверей, проведені часткові роботи по ремонту паркану та його покрасці, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів , проведено косметичний ремонт актового залу, проведено покраску коридорів та косметичні ремонти за кошти батьків у 1,2, 3, 10 класах (покрейка обоїв, панель). Надана допомога приватними підприємцями Вороною О.М. та Кривохижою Ю.В. у проведенні свята до Дня козацтва.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Оржицького району планово проводиться інвентаризація майна (у жовтні кожного року), зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються. 
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Це і покраска паркану школи, і перед новою школою, активно проводиться робота по озелененню території. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

15. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу.Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Чевельчанською школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

Наша спільна робота адміністрації, педагогів,учнів, батьків дала змогу нашій школі посідати призові місця у рейтингу серед інших загальноосвітніх навчальних закладів. . І все це заради наших дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні їм дати все найкраще, виховати їх добрими, розумними, і щасливими.« повернутися до списку новин