Оржицька районна рада

Про надання освітніх послуг загальної середньої освіти закладами освіти району та особливості їх функціонування у 2018 році

Переглядів: 995

Система загальної середньої освіти України  потребує докорінних змін. Відсутність ефективної політики соціально-економічної підтримки сіл призвело до масштабної депресії сільських територій та значного погіршення демографічної ситуації, що негативно  вплинуло на рівень освітніх послуг у сільських школах та системного погіршення якості навчання.

Освіту в сільській місцевості, а значить і в Оржицькому районі, можна охарактеризувати наступними проблемними чинниками:

- велика кількість малокомплектних сільських шкіл, які забирають на утримання  левову частку бюджету. В районі 57% малокомплектних шкіл ( 7-ЗОШ І-ІІІ ст.., 6- ЗОШ І-ІІ ст..). Зокрема в Лукімській ЗОШ І-ІІІ ст. навчається 31 учень (2018-2019 н.р. -27), в Райозерській – 38 (2018-2019- 34), в Яблунівській, Круподеринській- по 58, в Хорошківській - 5, Онішківській, Чайківщинській - по 31 учню;

- значна кількість дітей (124 учні (6%), які навчаються за індивідуальними навчальними планами (класи до 4 учнів).
Найбільший відсоток індивідуально-групового навчання в Лукімській ЗОШ – 65%, Райозерській - 53%, Воронинцівській - 59%, Онішківській - 50%, Хорошківській - 80%, Чайківщинській - 52%. Повністю в районі  відсутні 5
Аналіз народжуваності  по району за останні 5  років показує, що в подальшому збільшення мережі не передбачається. Протягом 2017-2019 років вона залишиться стабільною, а потім піде різке зниження. За останні 5 років  народилось  на території Райозерської сільської ради  - 15 дітей, Золотухівської - 16,  Великоселецької - 21, Яблунівської - 25, Лукімської - 34. Тобто перспективи збільшення мережі  по закладах загальної середньої освіти немає.
Низька наповнюваність класів не дає змоги розвивати в  дітей такі важливі компетентності як ефективна комунікативна здатність, проактивність  в умовах конкуренції. Середня наповнюваність класів  по району становить 12 учнів, у
Разом з тим саме в сільській місцевості видатки на утримання одного учня  в рази більше. Якщо у 2017 році в Оржицькій ЗОШ це 15,5 тис. грн., Новооржицькій- 19,4 тис. грн., то Зарізькій, Старіоржавецькій - 34 тис. грн., Круподеринській - 42,7 тис. грн., Лукімській- 53,2 тис. грн., Райозерській - 54,2 тис. грн., Хорошківській - 39 тис. грн., Онішківській-  43,7 тис. грн., Воронинцівській - 43 тис. грн., Великоселецькій - 45 тис. грн. Майже всі кошти йдуть на виплату заробітної плати та енергоносіїв. Харчування, підвезення до місць навчання, капітальні ремонти проводяться за рахунок коштів субвенцій з місцевих та державного  бюджетів. Поступово держава повноваження з утримання закладів загальної середньої  освіти передає на місцевий бюджет: у 2015 році  - підвезення та харчування, у 2017- видатки на заробітну плану
Утримання існуючої сьогодні мережі шкіл є непосильним тягарем для районного бюджету. Разом з тим на території Староіржавецької, Лазірківської, Золотухівської сільських рад  функціонує по 2 школи. На їх утримання  з районного бюджету передбачено: Староіржавецька, Чайківщинська школи – 1,2
Проблемою є  і забезпечення закладів загальної середньої освіти
У 2017-2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти  району працює 363 педагогічних працівників. Із них: 48 вчителів пенсійного віку, що складає 13% від загальної кількості педагогічних працівників, молодих фахівців 18 (5%), 86 (24%)  педагогічних працівників мають стаж роботи від 3 до 20 років,  58%  педпрацівників  мають  стаж понад 20 років.                     
Спостерігається «старіння» педагогічних працівників. Це зумовлене, перш за все, тим, що молодь після закінчення вищих навчальних закладів не бажає повертатися працювати у депресивні малокомплектні сільські  школи. У 2017 році до навчальних закладів району  призначено лише 3 молодих фахівці.
Щодо кваліфікації педагогічних працівників: вищу атестаційну категорію мають 50 осіб (15%), І - 155 (46%), ІІ- 67 (20%), категорію  «спеціаліст» -66 (19%), звання «Старший учитель» -24, «Учитель –методист» - 10. Високі атестаційні категорії мають учителі із стажем понад 20 років, яким вже важко змінювати свої методи роботи, а молоді фахівці приходять після закінчення вищих навчальних закладів з низьким рівнем підготовки.
Більшість фахівців, в умовах малокомплектності школи, не матимуть повного навантаження. Перш за все – це вчителі історії, географії, біології, хімії. І тому до 45% педагогів викладають по 3 і більше предметів не за фахом. У районі 96 (30% від загальної кількості) педагогів читає більше 3-х предметів, з них у сільських школах  86 (96%).  У Лукімській ЗОШ І-ІІІ ст.. відсутні 4 фахівці, Чайківщинській -3, Плехівській- 3, Золотухівській- 2. Учителі хімії відсутні у Золотухівській, Тарасенківській, Плехівській, Хорошківській ЗОШ І-ІІ ступенів, математики – у Лукімській ЗОШ І-ІІІ ст., Воронинцівській, Савинській ЗОШ І-ІІ ст., англійської мови – в Райозерській ЗОШ І-ІІІ ст., Золотухівській, Чайківщинській ЗОШ І-ІІ ст.., української мови -  Круподеринській ЗОШ І-ІІІ ст., Чайківщинській ЗОШ І-ІІ ст.. Такий стан речей
Найбільш вагомим показником якості освіти є результати державної підсумкової атестації, яка проходить у формі зовнішнього незалежного оцінювання.
За результатами ЗНО 2017 року район займає 15 місце в області. Найкращі результати маємо – з математики.  Високий рівень (180-200 балів) мають 10,7% наших випускників – це 5 місце в області, найкращі результати   в учнів Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 40%, Оржицької ЗОШ І-ІІІ ст. – 25%,
найкращі результати з української мови  в учнів Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. - 30% високого рівня, учнів Оржицької ЗОШ І-ІІІ ст. – 29,6%, з біології в учнів  Оржицької ЗОШ І-ІІІ ст. – 25%.
Поряд з цим відсутній високий рівень з усіх предметів, в учнів, які складали  державну підсумкову атестацію у формі ЗНО   Лукімської, Староіржавецької, Чутівської, Яблунівської шкіл.
Високий відсоток учнів , які не подолали пороговий бал під час ЗНО-2017 року з української мови і літератури мають Чутівська ЗОШ - 37,5%, Лукімська - 33,3%, з математики - Чутівська ЗОШ-66,6%, з історії України –Лукімська - 100%, Чутівська - 37,5%, Райозерська- 33,3%, з біології –Лукімська - 66,67%, Райозерська- 50%, Чевельчанська- 50%. Старша школа з таким рівнем навченості учнів немає права на існування.
Вихід з даної ситуації – це пониження статусу ЗНЗ І-ІІІ ступенів на ЗНЗ І-ІІ ступенів та створення профільної старшої школи на базі опорних закладів.
З 27 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України  «Про освіту» від 05.09.2017 року, що регулює суспільні відносини в процесі реалізації конституційного права людини на освіту, права та обов’язки фізичних та  юридичних осіб, які беруть участь у його реалізації, а також вносить суттєві зміни до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту».
Найбільш вагомими змінами  є ті, що стосуються переходу загальної середньої
Відповідно до Закону України повна загальна середня освіта має три рівні: початкова освіта, тривалість 4 роки; базова середня освіта -  5 років; профільна середня освіта - 3 роки.
Саме  здобуття профільної освіти потребує найбільших змін та капіталовкладень.
Здобуття профільної освіти (10-12 класи) передбачає два спрямування:
  • академічне, що передбачає поглиблене вивчення окремих предметів, з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти;
  • професійне-орієнтоване на ринок праці на основі поєднання освіти,  визначеної державними стандартами та професійного орієнтованого підходу. З цією метою створюватимуться профільні ліцеї, наповнюваність яких має бути не менше 200 учнів. Сьогодні в районі навчається 214 учнів 10-11 класів.
До 2029 року необхідно створити належні умови для профільної старшої школи. Етапи реформування, визначені Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р.
Перехід на профільну старшу школу передбачає:
-        приведення у відповідність мережі ЗНЗ району;
-        створення  освітніх округів;
-        створення опорних навчальних закладів;
З 1 вересня 2018 року вступає в дію Державний стандарт початкової школи як  перший етап  впровадження Концепції нової української школи.   
Ним передбачено формування комплексного  уявлення про світ, яке формується в процесі гри. Сьогодні розпочата підготовка учителів, які будуть працювати з 1 класом. Підставою для допуску до роботи в 1-му класі буде сертифікат, який видаватиметься учителю після успішного проходження тестування.
До 1 вересня необхідно створити нове освітнє середовище  для  1-х класів, що передбачає оновлення матеріальної бази  відповідно до  Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 року №1021. За попередніми розрахунками на 1 клас із 7 учнів це коштуватиме 70 тис.грн.
З 2017 року розпочата робота по формуванню оновленої  мережі навчальних закладів району. Створено опорні заклади: Новооржицький та Оржицький, 3 філії: Онішківську, Воронинцівську, Хорошківську.  В опорних закладах проведені капітальні  ремонти на суму понад 2 млн. грн, придбано меблів на суму 200 тис. грн., обладнано по 2 комп’ютерні класи, кабінет фізики та хімії.
Та цього недостатньо. Матеріально - технічна база шкіл дуже   застаріла, не вистачає сучасних комп’ютерів, інтерактивних комплексів, сучасних кабінетів природничо-математичного циклу, лінгафонних кабінетів.
Роботу над формуванням освітнього простору опорних закладів необхідно продовжувати. А ми не можемо цього робити через відсутність коштів, які використовуються на утримання малокомплектних конкурентоспроможних шкіл. Тому першочерговим завданням вважаю реорганізацію Лукімської, Райозерської, Чутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів і ЗОШ І-ІІ ступенів, Хорошківської, Чайківщинської, Онішківської – у ЗОШ І ступеня, проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості  щодо необхідності реформування  освіти в районі.
За інформацією відділу освіти
Оржицької райдержадміністрації


« повернутися до списку новин