Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Звіт директора опорного закладу «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка" Оржицької районної ради про виконання трудового контракту в 2017 році

Переглядів: 859

Робота закладу в 2017  році була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Державного стандарту базової та повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабміну України від 14.01.04 №24; Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, відділу освіти Оржицької  районної державної адміністрації.

Для рішення стратегічного завдання закладу - впровадження в практику роботи  інноваційних технологій, які б розширювали можливості розвитку особистості учнів, головним напрямком в роботі стало здійснення гуманізації навчання і переведення учня із об’єкта навчання в суб’єкт навчання.

Головне завдання для мене, як керівника, створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Рішенням вісімнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 19 липня 2017 року №340 Оржицька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка перейменована в опорний заклад «Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка Оржицької районної ради Полтавської області» (Далі - Оржицький ОЗ). До складу Оржицького ОЗ входить філія «Онішківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області». Управління Оржицьким ОЗ та філією  здійснюється його засновником (власником) – Оржицькою райооню радою через відділ освіти Оржицької РДА.

Загальні показники

1

Площа земельної ділянки, га

2,4567

2

Кількість окремих будівель

1

3

Мова навчання

Українська

4

Кількість класів

21

5

Загальне число учнів

398

6

Середня наповнюваність класів

20

7

Профіль навчання

Поглиблене вивчення української мови

8

Забезпечення навчальними кабінетами:

Інформатики

Образотворчого мистецтва та художньої культури

Фізики

Хімії

Математики

Географії

Біології

 

2

1

1

1

1

1

1

11

Забезпеченість комп’ютерами

51

12

Кількість їдалень

1

13

Кількість посадкових місць у їдальні

200

14

Забезпечення гарячим харчуванням

254

15

Підвезення учнів, осіб

44

 

2. Кадрове забезпечення

В 2017 році в закладі працюють 40 педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу – 18 осіб.

У 2017-2018 навчальному році заклад забезпечений кадрами  на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. 

По якісному складу педагогічних працівників наш заклад є лідером у районі. 25,0% педколективу, а це 10 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, що говорить про значний досвід колективу. Звання «Учитель-методист» мають 5  осіб (Бура Л.М., Смик Н.М., Шпурик С.В., Яковенко Л.П., Маліченко Л.М.). Звання «Старший-учитель» - 3 особи  (Гукало В.А., Дерев’янко Н.І., Кравченко О.М.).

Усі базові дисципліни читають учителі-предметники. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників в закладі становить більше 18 год. А за згодою неповне тижневе навантаження мають  Петренко О.В., Рева Л.І.,  Половина М.І,  Федоренко О.І.

Стан розвитку шкільної мережі

 

2014/2015

2015      /2016

2016 /2017

2017/2018

Кількість класів на поча­ток навчального року

21

20

20

21

Кількість учнів на поча­ток навчального року

438

421

396

398

Середня наповнюваність

21

21

20

20

Охоплення профільним навчанням

66

53

28

-

Організація індивідуаль­ного навчання

5

3

1

2

У  2016-2017 н.р.  було створено  3 групи продовженого дня (92 учні), що складає 60% від загальної кількості дітей 2-4-х класів, а у 2017-2018 н.р. – 2 групи ( 65 учнів – 71%).  Залишаються проблеми щодо роботи ГПД і для розв'язання їх необхідно оптимізувати режим роботи,  підвищити якість навчально-виховного процесу та посилити контроль з боку адміністрації за дотриманням режиму роботи ГПД.

У 2017-2018 н.р.  сформовано 2 спеціальних медичних групи для дітей із послабленим здоров'ям для занять фізичною культурою ( 31 учень).

3 метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працюють 13 гуртків (минулого року - 12) та 2 спортивні секції.

У закладі введена єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених без поважних причин. Спостерігаємо відносно велику кількість пропусків уроків у класах старшого ступеня. Середній процент відвідування школи учнями складає 87,9%.

4. Методична робота  

Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію основних завдань діяльності   опорного закладу по проблемі «Реалізація Державних стандартів початкової і повної загальної середньої освіти у навчанні та вихованні соціально активної особистості на засадах гуманізму».

Зміни в сучасній  українській освіті вимагають від школи визначення нової мети навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах,  мають на меті пошук шляхів активізації творчих здібностей учителя та учня,   на засадах особистісно орієнтованого та компетентісного підходів. Ці проблеми і стали головним методичним завданням науково-методичної роботи нашого навчального закладу. Головна мета здійснення науково методичної роботи  – це зростання педагогічної майстерності педагогічного колективу загалом і кожного зокрема. Найважливіші принципи, на основі яких здійснювалася науково-методична робота в школі, – системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, урахування особливостей закладу, диференційований підхід  до вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями.

З 2016-2017 н.р. колектив закладу працює над єдиною методичною проблемою: «Підвищення якості надання освітніх послуг через впровадження у навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій».

                Основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками закладу є: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта тощо. На достатньому рівні використовуються активні форми методичної роботи, залучення учнів до участі у науково-практичній роботі.

Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи, роботи з кадрами були:

-    «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності»

«Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання»,

«Прийоми розвивального навчання»,

«Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності» тощо.

Для реалізації завдань методичної роботи в школі було створено такі умови:

складено робочий навчальний план. До базового компоненту увійшли навчальні дисципліни, які дозволяють закласти фундамент знань з основних дисциплін, забезпечити рівень, який відповідає стандарту освіти,  учні 9-х та 10-го класів поглиблено вивчають українську мову та літературу, що сприяє підготовці учнів до ЗНО; учні 5-8-х класів вивчають дві іноземні мови: англійську та французьку;

працювали методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного,  вчителів початкових класів та класних керівників. Слід відзначити результативність  роботи методичного об’єднання початкових класів (керівник Михайленко В.В.) та класних керівників (Дука А.Г.).;

різноманітність форм, оперативність внутрішкільного контролю – одна з умов ефективності роботи школи; але саме в цьому напрямку необхідно в наступному навчальному році  попрацювати адміністрації школи;

недостатньо проводиться  робота з покращення матеріально-технічної бази школи, та при відсутності коштів робити це дуже важко.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі закладу.

Дука А.Г., Михайленко В.В.., Стрельченко А.В., Степаненко О.І. є керівниками шкільних методичних об’єднань: Скороход С.Г., Яковенко Л.П., Гукало В.А., Дука А.Г, Дікова Л.Г. - районних методичних об’єднань; Смик Н.М. - керівник творчої  групи  учителів української мови і літератури району. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості сучасних інформаційних технологій.

Вчителі проводили відкриті виховні заходи, ділились досвідом роботи. В травні на базі школи було проведено засідання творчої групи вчителів української мови та літератури. Відкритий урок на високому рівні провела в 9-Б класі вчитель вищої категорії, вчитель-методист Смик Н.М. та відкритий виховний захід в 11 класі вчитель вищої категорії, вчитель-методист Маліченко Л.М.. Учитель фізичної культури Журавський В.І. провів для колег району відкритий урок в 9-А класі. З ініціативи та при активній участі вчителя образотворчого мистецтва Дерев’янко Н.І. в Полтавському обласному ІППО                         ім. М.В.Остроградського було оформлено виставку творчих робіт учнів нашої школи. Основним показником методичної роботи  колективу є  рівень навчальних досягнень учнів школи .

Учителі закладу йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи ( ГукалоВ.А., Яковенко Л.П., Федорова Л.Г., Смик Н.М., Бура Л.М. Дерев’янко Н.І.,  Маліченко Л.М., Нестеренко В.І.).

Учительська професія передбачає постійний процес здобуття знань. Для того, щоб успішно учити сучасного учня, і учитель має бути сучасним, користуватися авторитетом і повагою. Тому і створена система безперервного навчання педагогічних працівників. Протягом навчального року курсову підготовку у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли  10 педпрацівників . Учителі школи не тільки навчаються, а і самі діляться набутим досвідом із колегами.

Одним із видів визначення результативності роботи вчителів є атестація педпрацівників. У 2017 році атестувалося 11 учителів. За результатами атестації  була підтверджена вища  кваліфікаційна категорія та звання «вчитель-методист» учителю української мови та літератури  Смик Н.М., підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання «старший учитель» учителю хімії Гукало В.А., підтверджено вищу кваліфікаційну категорію вчителю фізичної культури Журавському В.І,, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію вчителю математики Микитенко Н.П.; підтверджено першу кваліфікаційну категорію вчителям англійської мови Дуці А.Г. та Скороход С.Г., вчителю фізики Вороні А.І. Присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію вихователю групи продовженого дня Дренгаль В.О., вчителю початкових класів Романюті Ю.І., вчителю інформатики Бабак Н.Г., педагогу-організатору Колісник Т.О.

У наступному навчальному році адміністрації школи слід більше приділяти уваги методичній роботі. Заступнику директора Шпурик С.В. вимогливіше підходити до залучення вчителів до участі в педагогічних конкурсах, зокрема в конкурсі «Учитель року». На жаль вчителі нашої школи в цьому навчальному році в номінації «біологія», «інформатика», «початкові класи» участь не взяли.

5. Навчальна діяльність учнів.

Одним із першочергових завдань сучасної школи є розвиток у школярів самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти. Школа, однозначно, повинна підтримати, захистити, дитину, озброїти механізмами, технологіями розробки життєвих стратегій, спрямованих на формування гармонійно компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, вміє повноцінно жити у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюється, намагається змінити на краще своє життя та життя своєї країни. А це залежить від тих додаткових якостей, які ми зараз називаємо компетентностями.  Важливим результатом якості навчально-виховного процесу має бути оволодіння кожним учнем ключовими компетентностями. Посилення компетентнісної спрямованості, як зазначається у Державному стандарті, створює передумови для індивідуалізації та диференціації навчання, запровадження особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетенцій учнів, поглиблення їх практичної і творчої діяльності.

Долаючи найрізноманітніші труднощі, перебуваючи у постійному пошукові, колектив прагне сіяти щоднини «розумне, добре і вічне» у душах і серцях молодого покоління.

У 2017 році початкову школу завершили 39 учнів,  47 випускників  9-х класів і           26 учнів одинадцятого класу та 1 екстерн. Результати державної підсумкової атестації наведені в таблицях.

Рівень навчальних досягнень

з предметів інваріантної складової за  2016-2017 навчальний рік

1

Укр.мова

96,3

10

Всесвітня історія

94,2

19

Фізична культура

100

2

Укр.літер.

95,9

11

Правознавство

97,8

20

Образ. мистецтво

100

3

Зарубіжна  літерат.

95,8

12

Природознавство

98,5

21

Художня культура

98,6

4

Франц.мова

97,9

13

Географія

89,0

22

Муз. мистецтво

100

5

Англ мова

95,3

14

Економіка

100

23

Основи здоров’я

99,0

6

Математика

96,3

15

Біологія

97,4

24

Інформатика

95,8

7

Алгебра

87,9

16

Хімія

93,6

25

Захист Вітчизни

100

8

Геометрія

91,7

17

Фізика

89,7

26

Трудове навчання

100

9

Історія України

93,1

18

Астрономія

100

27

Екологія

100

Підсумки державної підсумкової атестації учнів у 2016-2017 н. р.

4-і класи

Предмет

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, які брали участь у автестації

%

Рівень навчальних досягнень учнів (відсоток від загальної кількості)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Українська мова

39

39

100

11

28,2

18

46,2

10

25,6

-

-

Математика

 

39

39

100

24

61,5

6

15,4

9

23,1

-

-

 Літературне читання

 

39

38

97,4

16

42,1

18

47,4

4

10,5

-

-

9-і класи

Предмет

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, які брали участь у автестації

%

Рівень навчальних досягнень учнів (відсоток від загальної кількості)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Українська мова

47

47

100

10

21,3

13

27,7

18

38,3

6

12,7

Математика

47

47

100

5

10,7

9

19,1

22

46,8

11

23,4

Українська література

47

47

100

20

42,6

15

31,9

9

19,1

3

6,4

11 клас

Предмет

Загальна кількість учнів

Кількість учнів, які брали участь у автестації

%

Рівень навчальних досягнень учнів (відсоток від загальної кількості)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

ДПА у формі ЗНО

Укр. мова

27

27

100

8

29,6

14

51,9

5

18,5

-

-

Математика

27

10

37,0

4

40,0

2

20,0

4

40,0

-

-

Історія України

27

21

77,8

4

19,0

4

19,0

13

62,0

-

-

Георгафія

27

17

63,0

5

29,4

8

47,1

4

23,5

-

-

Англ.мова

27

3

11,1

-

-

1

33,3

1

33,3

1

33,3

Біологія

27

3

11,1

2

66,7

-

-

1

33,3

-

-

                         

Свідоцтва з відзнакою отримали  Гукало Ольга (9-Б клас) та Тарасенко Олексій (9-А клас). Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 6 випускників (Алієва Анна, Ковтун Аліна, Макарова Анна, Малюк Анна, Онищенко Олександра та Слинько Святослав). Похвальними листами нагороджено 25 учнів.

Усі випускники школи працевлаштовані.

Працевлаштування випускників 11 класу 2017 року

№ з\п

 

2016-2017

Чол.

%

1

Усього випускників

26

100

2

Вступили до ВНЗ ІІІ-ІV ст.акр.

25

96,2

Із них:

бюджетна форма

9

36,0

контрактна форма

16

64,0

педагогічні НЗ

6

24,0

3

Вступили до ВНЗ І-ІІ ст.акр.

1

3,8

Із них:

бюджетна форма

-

-

контрактна форма

1

100

педагогічні НЗ

 

 

4

Вступили до середніх професійних навчальних закладів

-

-

5

Працюють

-

-

6

Не працюють і не навчаються

-

-

Працевлаштування випускників 9-х  класу 2017 року

№ з\п

 

2016-2017

Чол.

%

1

Усього випускників

47

100

2

Кількість випускників 9-х  класів, які

продовжують навчання в ЗНЗ

30

63,8

професійних ліцеях

7

14,9

коледжах, технікумах

10

21,3

 

працюють

-

-

Учні нашої школи традиційно беруть активну участь у районних та обласних предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, оглядах. 22  учні  школи стали переможцями та  призерами  ІІ (районного) та ІІІ (обласного) етапу олімпіад.

Найвищим досягненням цьогорічних олімпіад є ІІ місце  Гукало Ольги, учениці 9-Б класу на ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад з хімії (вчитель Гукало В.А.). 

Наші учні були активними і у проведенні різноманітних предметних конкурсів. 12 учнів нашої школи стали переможцями та призерами районного етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.  4 учні стали призерами обласного етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

Макарова Анна, учениця 11 класу, стала переможцем районного етапу конкурсу-захисту наукових робіт  МАН з хімії (вчитель Гукало В.А.).

Учні школи активні учасники спортивних змагань. Гапон Роман, учень 9-А класу виборов ІІІ місце з легкої атлетики на обласному етапі змагань. Команда спортсменів школи стала переможцем районної Спартакіади школярів.

Щорічно учні школи приймають активну участь у  Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»,  математичному конкурсі  «Кенгуру» та у Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови «Гринвіч».

5. Виховна та позакласна робота

Виховання учнів в сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації. Система виховної роботи школи покликана допомогти дитині визначити не лише ким бути, а, головне – як жити, як облаштувати життя, обрати режим інтелектуального, емоційного навантаження. Важливою метою є створення умов для розвитку та самореалізації особистості громадянина України. Тому ціннісне ставлення особистості до суспільства  і держави,  до людей,  до себе,  до природи,  до мистецтва   є одними з головних напрямків виховної роботи.

Виховання передбачає глибоке розуміння вчителем природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Саме на вирішення цих проблем спрямована робота виховної системи школи, в якій важливою ланкою є організація  контролю та керівництва (наради, накази, засідання педрад, засідання методичного об’єднання класних керівників).

У становленні системи виховної роботи важлива роль відводиться   методичній роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники. У рамках даного напрямку роботи в школі протягом року  проведено чотири засідання методичних об’єднань класних керівників,  на яких розглянуто питання аналізу виховної роботи за попередній навчальний рік, ознайомлено з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», сплановано основні виховні заходи, проведено обмін досвідом щодо формування успішної особистості; індивідуальні консультації, які були спрямовані на розвиток творчого підходу класного керівника до своїх обов’язків, використання в роботі інноваційних виховних технологій, впровадження в практику роботи принципів безконфліктного спілкування, подолання жорстокого  поводження з дітьми. Працюючи над вирішенням виховної проблеми школи «Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини – громадянина України» були розроблені виховні програми, які охопили практично всі напрямки виховної діяльності .

В основному вчителі творчо підійшли до планування, намагалися   використовувати різноманітні форми проведення заходів, застосовували  інноваційні технології.  Аналізуючи відвідані виховні заходи , з’ясовано, що програма виховання  виконана у повному обсязі та  на належному рівні.  Так,   з метою виховання в учнів  любові до свого народу, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, формування моральних та культурних цінностей класними керівниками були проведені такі виховні заходи: Години спілкування:

« 21 вересня – Міжнародний день миру» , Виставка  квітів  «Будь, Україно, сильна, могуча, будь нам  на вічні часи! В мирі – ласкава, в бою, як та туча, всім нам добро принеси» (2-11 кл.).  Презентація класу  „ Козацькому роду нема переводу” (7-Б клас Дука А.Г.), «Козацькі ігри» (День українського козацтва), Тиждень Доброго Ангела (до Міжнародного дня толерантності ). Виховна година  «Вчимося бути толерантними»  ( Ведмідь Т.В. , 2-А клас та Михайленко В.В. 4-Б клас), «Ми обираємо здоровий спосіб життя» (виступ агітбригади,  педагог-організатор, практичний психолог), до Дня 8 Березня – святкова програма для мам (Геренок В.П., 3-А клас), «Масляна» (вих.ГПД Дренгаль В.О., 2-і класи), «День Святого Валентина» (Рябець О.М.,2-Б клас, Федорова Л.Г., 6-Б клас, Микитенко Н.П., 6-А клас), «Фабрика приколів» (Скороход С.Г., 5-Б клас та Колісник Т.О.), День казки « Пан Котович» (вих.ГПД Федорченко Н.А.), «Тато , мама і я – спортивна сім’я» (Стрілець Н.О.,4-А клас), «День перемоги» ( вих. ГПД Манюк Т.О),  «На Чорнобиль журавлі летіли» (завідувач бібліотеки Слинько І.В., Смик Н.М.,8-А клас), «День Землі» (Гукало В.А., 8-Б клас),  вечори відпочинку «Осіння Круговерть» (Тригуб О.С.,9-А клас), «День закоханих» ( Головата І.Б., 10 клас), Новорічний бал – (Дікова Л.Г., Яковенко Л.П.), «День сміху» (Нестеренко В.І., Колісник Т.О., Рябухіна Т.В.),  «Святкова зустріч « Слово про слово» ( Відкрита виховна година – завідувач бібліотеки Слинько І.В.).

Вчителі володіють методикою планування, постійно намагаються урізноманітнити роботу з дітьми. Яскравими святами у школі завжди є День знань , Урочиста лінійка  до Дня фізичної культури та спорту, День учителя, «Свято осені», « Прийом у весельчата», Новорічні свята, день Святого Миколая,  вечори відпочинку для старшокласників, дискотеки для учнів 5-7 класів, правовий турнір «Відповідальність за свої вчинки», урок реквієм, присвячений подіям Голодомору 1932-33 р.р., Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі», Тиждень протипожежної безпеки, Тиждень «За здоровий спосіб життя», предметні тижні, конкурси плакатів, малюнків, поробок  «Замість ялинки – новорічний букет», «Український сувенір». Усі педагоги використовують під час проведення виховних заходів інноваційні технології.

Учні та вчителі відвідали Національний музей Т. Г. Шевченка в Києві та Верховну Раду України, Краєзнавчий музей у м.Полтаві, Кондитерські фабрики у м.Кременчуці. Учні 9-А класу здійснили екскурсію до м.Чигирин.

Учні школи об’єднані в дитячо-юнацькі об’єднання за інтересами: 1-4 класи – «Країна Барвінкова», 5-8 класи –  об’єднання «Веселкова республіка», 9-11 класи – УПР (учнівська президентська республіка).

У  школі  систематично працює Штаб профілактики правопорушень, до складу якого входять вчителі, учні, адміністрація школи, представники батьківської громадськості та правоохоронних органів. На засідання запрошуються як учні, так і їхні батьки. Шкільним психологом та соціальним педагогом постійно проводиться вивчення соціального стану учнів, особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що опинилися в важких життєвих умовах, соціально незахищеним категоріям учнів, учням  схильним до правопорушень, дітям-сиротам. З ними систематично проводиться  індивідуальна робота з метою надання необхідної допомоги. Тісно співпрацює школа з працівниками служби у справах дітей, інспекторами кримінальної міліції, працівниками ДАІ та пожежної охорони. Працівниками цих служб проводяться бесіди, індивідуальна робота, практикуються екскурсії.

Систематично  проводяться рейди, конкурси, перевірки, засідання комісій та Ради школи. Саме учнівським самоврядуванням проводиться  постійний контроль за відвідуванням учнями школи, рейди в мікрорайоні школи з метою виявлення учнів, що без поважних причин пропускають школу.

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи. Серед форм  роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення  позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій. Але ж і тут  ще є багато-багато роботи.

Слід зазначити, що виховна діяльність у школі поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і вчителям, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.

Виховна система нашої школи – це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи.

6. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року кількість учнів пільгових категорій становить:

сиріт -3;

позбавлених батьківського піклування – 8;

інвалідів – 7;

чорнобильців – 3;

малозабезпечених – 42

з неповних сімей – 67;

багатодітних – 35.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них було організовано: участь  у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування  циркових програм у РБК та приміщенні школи, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Сонечко». З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога,соціального педагога, адміністрації школи. Практичним психологом та соціальним педагогом була організована акція «Подаруй дитині радість», в рамках якої дітям з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітям батьків учасників АТО та дітям позбавленим батьківського піклування було надано допомогу (одяг, іграшки та книги). З боку школи постійно здійснюється контроль за умовами проживання учнів з малозабезпечених сімей та дітей позбавлених батьківського піклування. Згідно річного плану роботи школи та плану роботи соціального педагога і практичного психолога в закладі було проведено ряд заходів по соціальному захисту учнів з багатодітних сімей:

1. Забезпечено безкоштовним харчуванням - малозабезпечених – 31 учень, позбавлених батьківського піклування  - 11 учнів , учнів початкових класів  - 121 .

2. Проведено анкетування дітей  з метою встановлення складу сімей учнів школи (складено списки багатодітних сімей та сімей , що мають 2-х і більше дітей).

3. Перевірено житлово-побутові умови багатодітних сімей та сімей , що опинилися в складних життєвих обставин, складено акти обстеження.

4. Проводився систематичний контроль за відвідуванням школи учнів з багатодітних сімей та сімей , що опинилися в складних життєвих обставин.

5. Здійснювався систематичний контроль за харчуванням дітей з багатодітних сімей.

6. Проводилася профорієнтаційна робота (виховні години, зустрічі з працівниками різних професій, агітаційна робота представників різних  навчальних закладів)

7. Забезпечувалося безкоштовне відвідування розважальних заходів, що проводяться на базі школи та селища (музей, новорічні свята, краєзнавчо-розвивальні поїздки).

На запобігання негативному впливу соціального середовища на дітей пільгових категорій, постійно проводиться робота  класними керівниками згідно виховних планів та плану роботи школи. Було взято на контроль місце перебування цих дітей влітку.

У закладі створено всі необхідні умови для корекційно-розвивального навчання, виховання учнів пільгових категорій. Основною задачею соціально-психологічної служби є соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв'язків і партнерських відношень між сім'єю та школою.

7. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Оржицькій школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють  екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи, зустрічі з викладачами закладів та студентами.

Профорієнтаційна робота – це один з напрямків роботи практичного психолога та соціального педагога. У цьому навчальному році було продіагностовано 38 учнів 9 класів за допомогою профорієнтаційної методики „Диференційно-діагностичне опитування” та 20 учнів 11 класу за методикою „Карта інтересів”.  Результати були повідомлені учням. Також проведено тренінгові заняття для учнів 8-10 класів «Вибір професії», «Цікавий світ професій». Здійснено  індивідуальні консультації з учнями, які ще не обрали собі майбутню професію та їх батьками.

Спільно с Центром зайнятості проведено виховний захід «Веселка професій», де учні мали змогу ознайомитися з умовами прийому та навчання до таких навчальних закладів: Харківський  фармацевтичний коледж, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, Лубенський фінансово-економічний коледж, Хорольський аграрний коледж.

8. Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Активно працює батьківський комітет та рада школи. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Практичним психологом та соціальним педагогом проводяться індивідуальні консультації з батьками учнів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, ходять до лісу. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень. Ми намагаємося ввести в традицію таку форму роботи з батьками у Оржицькій школі як батьківські лекторії.  Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники санстанції, центру зайнятості. Провідною формою роботи з батьками, яка характеризується значною педагогічною доцільністю, є батьківські збори.  Класні батьківські збори виявляють думки і точки зору як батьків, так і вчителя, виробляють колективні рішення і спільні єдині вимоги до навчання і виховання дітей. Ефективність класних батьківських зборів значною мірою залежить від вибору вчителя для обговорення з батьками актуальних для них педагогічних проблем. На батьківських зборах відбувалося обрання батьківського комітету класу; підведення підсумків роботи з учнями, систематичне ознайомлення батьків із завданнями, новим змістом і напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу освіти. Батьки отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в освіті, мету запровадження нових предметів і курсів. Проведена  загальношкільна батьківська конференція, на якій  під

« повернутися до списку новин