Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Із звіту головного лікаря Оржицької ЦРЛ про виконання трудового контракту

Переглядів: 577

«…На території району проживає 23996 жителів. У тому числі сільського 20631, дітей 3761, дітей до року 189, працездатних осіб 12858, жінок фертильного віку 4453, серед осіб пенсійного віку чоловіків 2714, жінок 5018.

За 9міс. 2017 рік народилося дітей 101, показник 4,2 на 1000 населення (за 9міс. 2016 року-140 , показник 5,8) . В структурі смертності на першому місці стоять захворювання системи кровообігу, на другому онкологічні захворювання.

Штатна чисельність працівників Оржицької ЦРЛ становила 247,25 посад. З них лікарів 45,5. Фактично зайнято 229 посад. З них зайнято лікарських посад 40,5, середнього медперсоналу 98,5 посад, молодших 48,0 посад, інших 42,0 посад. Фізичних осіб працює 218, з них лікарів 30.

Запорукою ефективної роботи медичного закладу є кваліфікований медичний персонал. Основну роль у лікувальному процесі відіграє лікар. Серйозною проблемою є кадровий дефіцит лікарів. І цю проблему нам не вирішити без наявності службового житла для молодих фахівців – це складне, але життєво необхідне завдання для громади району. На сьогодні не укомплектований заклад лікарями фтизіатром, ЛОР-ом, інфекціоністом, що негативно впливає на якість роботи. Відсоток укомплектованості лікарями Оржицької ЦРЛ становить 89% із урахуванням посад стоматологів та 84,6% без урахування посад стоматологів. Відсоток працюючих пенсіонерів становить 30%. Серед них і єдиний лікар- анестезіолог. Середній вік лікарів 47 років , середніх медичних працівників 46 років.

Проводилася робота по підвищенню рівня знань та кваліфікації  працівниками.

Забезпечувалося перерахування обов’язкових платежів. Виплата заробітної плати проводилася своєчасно, заборгованість за 9міс. 2017 року  не зареєстрована.

За 9міс. 2017 року позабюджетних коштів залучено  - 719879 грн., що становить 30,0 грн.  на 1 жителя, бюджетних коштів використано  за цей період – 12513814 грн. що становить 521,5 грн.  на 1 жителя (за 9міс. 2016 року позабюджетних коштів залучено  671838 (27,6 грн. на 1 жителя), бюджетних коштів використано  – 8511516 грн ( 350,3 грн. на 1 жителя)).

Забезпечувалося своєчасне надання лікарнею передбачених законодавством України звітності та інформації. Відповідна увага приділяється питанням охорони праці. перед профспілками, зараз проводиться його обговорення.

За 9міс. 2017 року грубі порушення трудової дисципліни в Оржицькій ЦРЛ не реєструвалися, тому такі дисциплінарні стягнення як догани, звільнення з роботи не застосовувалися.

Протягом 9міс. 2017 року Оржицькою ЦРЛ було укладено 170 договорів з метою забезпечення постачання товарів, робіт і послуг.

Станом на 01.10.2017 року в структуру Оржицької ЦРЛ входило 105 ліжок. Показник забезпеченості стаціонарними ліжками по району становить 43,8 ліжок на 10000 населення. З них 33 хірургічних ( з них 7 гінекологічних), 27 терапевтичних, 14 неврологічних, 11 інфекційних, 9 пологових та  11 дитячих.

Аналіз роботи стаціонару :

 

Пролікова-

но хворих

Проведено ліжко днів

Середні

строки лікування

Робота ліжка

% вико-

нання плану  л/д

Оборот

ліжка

Леталь-ність

Оржицька ЦРЛ

2613

22930

8,8

218,4

89,4

24,9

1,0

Хірургічне від.

885

8320

9,3

252,1

98,9

27,0

1,4

хірургічні ліжка

670

6819

10,1

262,3

102,9

25,9

1,8

гінекологічні ліжка

215

1501

6,9

214,4

84,0

31,1

 

Терапевтичне від.

1000

8686

8,7

211,9

85,4

24,4

1,6

терапевтичні ліжка

677

5692

8,3

210,8

82,7

25,3

1,5

неврологічні ліжка

323

2994

9,5

213,9

91,1

22,5

1,9

Дитяче від.

252

2300

9,3

209,0

81,9

22,5

 

Інфекційне від.

347

2454

7,1

223,0

106,2

31,4

 

Пологове від.

129

1170

9,2

130,0

59,8

14,2

 

Протягом 9міс. 2017 року в Оржицькому районі народилось 101 немовля , з них 74 у пологовому відділенні ЦРЛ  (у 2016 році за аналогічний період народилось 140 дітей у районі, а в пологовому 117 .

В Оржицькій ЦРЛ функціонує 10 ліжок денного стаціонару. У денних стаціонарах за  9міс. 2017 року проліковано 254 хворих, ними проведено 1955 ліжкоднів. За 9міс. 2016 року проліковано 199 хворих, ними проведено 1411 ліжкоднів. У стаціонарах вдома проліковано 64 хворих, ними проведено 553 ліжкодні.

За  9міс. 2017 року амбулаторні відвідування склали  71488, з них сільських жителів -56364, відвідувань дітей - 15208, по захворюванню відвідування дорослих – 15238, дітей - 2449, зроблено відвідувань вдома – 212.

За  9міс. 2016 року відвідувань всього 77712, з них 61202 сільських жителів, відвідування дітей  - 15590, по захворюванню відвідування дорослих – 17578 , дітей - 2489, зроблено відвідувань вдома – 229.

Відвідування стоматологів склали 18129, з них профілактично - 8678, з приводу захворювань - 9451 (за 9міс.  2016 року - 18133 осіб, з них профілактично - 8771, з приводу захворювань - 9362).

Зареєстровано травм і отруєнь: серед дорослих – 274, серед підлітків -6,  серед дітей – 30. За 9міс. 2016 року  зареєстровано травм і отруєнь: серед дорослих –479, серед підлітків –16 , серед дітей –51.

За 9міс. 2017 р. проведено туберкулінодіагностику 247 дітям ( за 9міс. 2016 року проведено 76 дітям). За 9міс. 2017 року флюорографічно обстежено 8393 пацієнтів  ( що становить   414,8 на 1000 населення   ), за 9 міс. 2016 рік – 8756 пацієнтів ( що становить 445,3 на 1000 населення ). За рік виявлено 13 хворих на туберкульоз, з них 8 флюорографічно. Від туберкульозу в районі за 9міс. 2017 року померло 3 хворих, у 2016 році за 9міс.  - 2 .

Надзвичайно актуальною є проблема виявлення хворих із злоякісними новоутвореннями. Всього перебуває на обліку 413 хворих (що становить 1,7% всього населення) . Взято на облік вперше 38 хворих. Виявлено візуальних форм 11, 1 випадок ІV стадія. Виявлено 16 задавнених випадків показник 42,1 (у 2016 році – 11 за аналогічний період). Захворюваність 158,3 (у 2016 році 214,0). смертність на 100 тис. населення склала 158,4 (у 2016 році 94,7 ), летальність до 1 року захворювання склала 27,4 (у 2016 році 31,0). Померло від онкозахворювань у 2017 році всього 38 хворих (у 2016 році 23 хворих). 

Діагностична робота.

Рентгенологічних досліджень всього проведено - 2668 рентгенограм, з них органів грудної клітки – 1192, знімків зроблено- 1192, рентгенологічних досліджень  зубів- 395, знімків зроблено - 448, кістково-суглобової системи- 1081, зроблено знімків - 1866.

Усього ультразвукових досліджень проведено 5044. Лабораторних досліджень проведено 186496 (у тому числі амбулаторним хворим 128723 досліджень, стаціонарним - 57773).

Функціональних досліджень зроблено 7278, у тому числі амбулаторним хворим- 4789, стаціонарним – 2489.

Фіброгастроскопій не виконано жодної за відсутності відповідного лікаря в ЦРЛ, це звичайно погіршує можливість діагностики онкопатології органів травної системи.

Проведено УЗД-досліджень – 5044,  онкозахворювань виявлено16, передракових захворювавнь - 22. Проведено кольпоскопій -90.

Всього осіб, що завершили лікування з використанням фізметодів у відновному лікуванні  за  9міс.  2017 р. по району  складає - 3367 осіб, в т.ч. дітей – 948 .  Відпущено всього процедур- 38489, з них :

амбулаторним  хворим- 32473

стаціонарним хворим – 6016

Якісний показник служби : кількість процедур на 1 хворого  в районі становить- 0,4

амбулаторного хворого- 0,4

стаціонарного хворого -2.3

Рівень використання фізметодів у відновному лікуванні  стаціонарних хворих по району становить 43,4 %, амбулаторних хворих - 8,8 %

Недовиконання пов’язане з відсутністю нової фізапаратури та відповідно не використання  нових методик. 

 Висновки: 

Серед причин, що знижують середньорічну зайнятість ліжка в Оржицькій ЦРЛ є  наступні:

-недостатньо відпрацьований механізм взаємодії первинної та вторинної допомоги щодо направлень пацієнтів на стаціонарне лікування (пізнє звернення пацієнтів привели до смерті хворих в стаціонарі);

-диспансерна робота в районі первинною та вторинною допомогою проводиться на недостатньому рівні, тому вчасно пацієнти не проходять планового лікування, що веде до високої смертності від серцево-судинних захворювань:

-кадровий дефіцит негативно впливає на якість диспансерної роботи (не укомплектовано основними працівниками посади лікаря інфекціоніста, отоларинголога, фтизіатра, сімейних лікарів);

-соціально-економічне становище хворих не дозволяє вчасно та регулярно проходити лікування та повноцінно харчуватись, про це говорить і високий показник анемій у вагітних, а медикаментозне забезпечення закладу не дає змоги забезпечити безкоштовне лікування через обмежене фінансування;

-відсоток повторних госпіталізацій у терапевтичне відділення пов'язаний з великою кількістю хронічними захворювань;

Недостатнє фінансування не дозволяє забезпечити належну матеріально-технічну базу закладу.

Пільгове забезпечення ліками окремих груп населення та за певними категоріями захворювань є недостатнім, більшість категорій забезпечується за місцевий бюджет.

Пропозиції:

У процесі оптимізації структури ліжкового фонду необхідно врахувати, що при певних станах захворювання можна медичну допомогу забезпечувати іншими формами амбулаторної допомоги: денні стаціонари (на даний час в Оржицькій ЦРЛ працює денний стаціонар на 10 ліжок), стаціонари вдома, хірургія одного дня з використанням сучасних медичних технологій .

Провести комплексну роботу в районі по залученню спеціалістів для роботи в заклади охорони здоров’я району та створення відповідних умов для проживання та праці. Придбати житло молодим спеціалістам.

Робота по покращенню матеріально-технічної бази закладу повинна бути постійною та дасть можливість більш якісно надавати медичну допомогу.

Залучення додаткових коштів з бюджетів різних рівнів дозволить покращити матеріально-технічну базу закладу ( стерилізатор, стіл операційний ).

Потрібно придбати автомобіль класу С , комп’ютери і покращити медикаментозне  забезпечення».

Н.Ковтун, головний лікар Оржицької ЦРЛ

« повернутися до списку новин