Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув в межах предмету відання проект Постанови Верховної Ради України про Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020

Переглядів: 582

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув в межах предмету відання проект Постанови Верховної Ради України про Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки (реєстр. № 6591), поданий Кабінетом Міністрів України.

За наслідками розгляду, враховуючи позицію народних депутатів України – членів Комітету щодо необхідності забезпечення послідовної та виваженої бюджетної політики у середньостроковій перспективі, недопущення нівелювання здобутків фінансової децентралізації, Комітет вирішив підтримати пропозиції Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» і Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до зазначеного проекту та подати їх на розгляд Комітету з питань бюджету.

Зокрема, поданими пропозиціями передбачається збереження існуючої системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, закладення щорічно коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, передача вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на фінансування з обласних бюджетів, удосконалення існуючого механізму акцизного оподаткування нафтогазової галузі з метою зростання надходжень акцизного податку з нафтопродуктів до бюджетів місцевого самоврядування тощо.

Розгляд даного питання відбувся на засіданні Комітету 22 червня 2017 року.

ПРОПОЗИЦІЇ

Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування до проекту Постанови Верховної Ради України про Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки (реєстр. № 6591 від 15.06.2017 р.)

1. У Розділі «Загальна частина»:

1) абзац сьомий після слів «реформи державного управління,» доповнити словами «регіональної політики та управління регіональним розвитком»;

2) абзац дванадцятий після слів «із стратегічними пріоритетами держави» доповнити словами «цілями та завданнями Державної стратегії регіонального розвитку»;

3) після абзацу дванадцятого доповнити такими абзацами:

«забезпечення стабільного, доступного та передбачуваного фінансування регіонального розвитку, концентрації у державному фонді регіонального розвитку бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів та заходів, передбачених Державною та регіональними стратегіями розвитку, планами заходів з їх реалізації;

визначення механізму взяття довгострокового зобов’язання за договором розпорядника або одержувача бюджетних коштів в рамках середньострокової або довгострокової інвестиційної програми або проекту регіонального розвитку»;

4) після абзацу п’ятнадцятого доповнити таким абзацом:

«переведення професійно-технічних навчальних закладів на фінансування виключно з обласних бюджетів за рахунок коштів освітньої субвенції».

2. У Розділі «Пріоритетні завдання податкової політики»:

1) завдання на 2018 рік доповнити абзацом такого змісту:

«удосконалення існуючого механізму оподаткування акцизним податком нафтогазової галузі шляхом закріплення зарахування частини цього податку за місцевими бюджетами»;

2) завдання на 2019 і 2020 роки доповнити абзацом такого змісту:

«гарантування збереження механізму оподаткування акцизним податком нафтогазової галузі шляхом закріплення зарахування частини цього податку за місцевими бюджетами».

3. У Розділі «Основні завдання бюджетної політики»:

1) після показника «загальний обсяг державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» доповнити таким показником:

«обсяг державного фонду регіонального розвитку становить не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на 2017 рік, із яких не менше 0,5 відсотка спрямовується на реалізацію завдань Державної стратегії регіонального розвитку»;

2) показник «сприяння утворенню спроможних територіальних громад та підтримка їх розвитку, формування сучасної мережі інфраструктури об’єднаних територіальних громад» викласти у такій редакції:

«сприяння утворенню спроможних територіальних громад, підтримка їх розвитку, зокрема, шляхом надання субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в обсязі не меншому ніж у 2016 році у розрахунку на 1 сільського жителя об’єднаних територіальних громад»;

3) після показника «формування стабільної системи фінансування дорожнього господарства, зокрема забезпечення прогнозованості надходження коштів до Державного дорожнього фонду на середньострокову перспективу та імплементація програми заходів із безпеки дорожнього руху» доповнити таким показником:

«включення до джерел наповнення спеціального фонду у складі Державного бюджету України для фінансування дорожнього господарства 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, що справляються під час митного оформлення товарів»;

4) абзац четвертий показника «реформування системи державного фінансування вищої освіти» викласти у такій редакції:

«передачі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на фінансування з обласних бюджетів із закріпленням джерела відповідного фінансового ресурсу»;

5) показник «розвиток культурно-мистецького потенціалу, збереження культурної спадщини України, зміцнення позицій державної мови в культурно-інформаційному просторі» доповнити таки абзацом:

«фінансування заходів щодо збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку світової спадщини ЮНЕСКО»;

6) після показника «посилення адресності надання соціальної допомоги та перехід до монетизації надання пільг та субсидій населенню шляхом створення єдиної бази постачальників житлово-комунальних послуг та забезпечення моніторингу фактичного споживання ресурсів побутовими споживачами та використання субсидій у розрізі домогосподарств, приведення соціальних нормативів комунальних послуг до обґрунтованого рівня фактичного їх споживання» доповнити таким показником:

«забезпечення фінансування державних програм соціального захисту, пільг та субсидій, визначених законодавством, шляхом передбачення в державному бюджеті необхідних коштів в повному обсязі».

4. У Розділі «Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами»:

1) абзац третій викласти у такій редакції:

«збереження існуючого механізму горизонтального вирівнювання. Збереження стабілізаційної дотації на 2018-2020 роки на рівні не менше 2 млрд грн. для покриття можливих фактичних диспропорцій при запровадженні нової моделі взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами»;

2) абзац четвертий («відмови від практики передачі коштів з державного до місцевих бюджетів у разі перевиконання щомісячних показників надходжень, визначених у розписі державного бюджету») виключити;

3) доповнити такими абзацами:

«передбачення механізму, відповідно до якого залишки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на кінець бюджетного періоду зберігатимуться на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з врахування цільового призначення субвенції;

надання державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі об’єднаним територіальним громадам, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та відповідних субвенцій з державного бюджету;

передбачення в державному бюджеті стабілізаційної дотації місцевим бюджетам до завершення процесу формування спроможних територіальних громад;

законодавчого унормування механізму поетапного списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими в 2009-2014 роках».

 

« повернутися до списку новин