Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Положення про Координаційну раду

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування
при голові районної ради
     1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові районної ради керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.
     2. Координаційна рада є дорадчо - консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах.
     До складу Координаційної ради входять голова районної ради, його заступник, селищні та сільські голови. Секретар Координаційної ради -керуючий справами виконавчого апарату районної ради.
     3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатись як за пропозицією голови районної ради, так і за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради.
     Час і місце проведення наступного засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатись на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.
     Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови районної ради.
     У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування та виконавчих органів.
     Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної рад мають рекомендаційний характер.
     Координаційна рада  у  своїй  практичній  роботі  взаємодіє  з  постійними комісіями районної ради та виконавчим апаратом районної ради.
Координаційна рада:
     - готує розгляд пропозицій по вдосконаленню чинних законів, які регулюють  діяльність органів місцевого самоврядування;
     - сприяє організації обговорення  в  органах місцевого  самоврядування депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, а також проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради;
     - обговорює стан економічного і соціального розвитку району та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;
     - аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;
     - розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв'язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, до питань приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;
     - аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;
     - вивчає матеріально-технічну забезпеченість органів місцевого самоврядування, виробляє і подає пропозиції до Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади по сприянню у вирішенні цього питання;
     - сприяє налагодженню конструктивних взаємозв'язків органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації по зміцненню законності і порядку на підвідомчих територіях у посиленні контролю за виконанням районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
     - спрямовує увагу на рівень організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки та перепідготовки в обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців, проведення стажування працівників органів місцевого самоврядування в апараті районної ради, сприяє залученню до  навчання посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів рад, керівників постійних комісій, працівників виконавчого апарату районної ради, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики навчання;
     4. Організаційно-технічне   забезпечення  діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.
Обговорено, погоджено і затверджено на організаційному засіданні Координаційної ради 19 листопада 2015 року