Оржицька районна рада
Оржицький район, Полтавська область

Зразок заяви до голови районної ради

ЗРАЗОК
 
Голові районної ради
Козині В.І.
жителя ____________________________________
/домашня адреса, телефон заявника/
___________________________________________
/прізвище, ім’я, по – батькові заявника/
 
З А Я В А
Прошу Вас  (заява пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.)
 
 
     «_____»______________ 20__ року                                                           ______________________
/дата/                                                                                              /підпис заявника/